Premiér Sobotka na sněmu ČMKOS: Navrhneme, aby minimální mzda vzrostla na 12 200 korun

Premiér Sobotka na sněmu ČMKOS: Navrhneme, aby minimální mzda vzrostla na 12 200 korun

V úterý 23. května 2017 vystoupil předseda vlády a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka na 6. sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) v Praze. Podpořil také kampaň odborů Konec levné práce a potvrdil, že bude pro příští rok navrhovat navýšení minimální mzdy o 1 200 korun měsíčně na celkových 12 200 korun.

bs-cmkos_1.jpg

Projev předsedy vlády na sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů:

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

chci poděkovat za pozvání na šestý sněm Českomoravské konfederace odborových svazů. Je to pro mě příležitost i k určité bilanci, ale také k tomu, abych vás seznámil s tím, co vidím jako priority do příštích pěti měsíců, než nastanou volby do Poslanecké sněmovny, které budou hodně důležité pro vaše členy a pro vás osobně. Tyto volby rozhodnou, jaké bude klima v České republice v dalších čtyřech letech.

Pravicové vlády v České republice vládly docela dlouho. Když po vládě pravice nastupuje vláda levice, vždycky řešíte otázku, od jaké míry důsledně po vládě pravice uklidit. To znamená, do jaké míry se důsledně snažit zrušit chybná rozhodnutí, která byla za vlád pravice prohlasována.

Jsem rád, že se nám v řadě oblastí podařilo udělat důsledné změny. Když se podíváme v Evropě, velmi často k takovýmto důsledným změnám v Evropě odvahu neměli. Dochází třeba i ke kosmetickým úpravám, když se střídají levicové a pravicové vlády. My jsme šli jiným směrem. Proto jsme také zrušili druhý pilíř v rámci důchodového systému. Myslím si, že byla chyba pilíř zavádět. Tehdy to proběhlo těsnou většinou. Byla to vlastně exkluzivní forma spoření pro nejbohatší, na kterou by se skládali všichni. Je dobře, že jsme měli odvahu ho úplně zrušit. Ne kosmetika jako v Polsku nebo v Maďarsku nebo na Slovensku, ale prostě jsme ho zrušili. Je to i silné memento vůči všem dalším snahám v budoucnosti takovýmto způsobem náš důchodový systém deformovat.

Totéž se týkalo zdravotnictví. Opět byla velká debata: „Nemáme nějaké ty poplatky nechat?“ Byla by to chyba, protože tlak na zvyšování spoluúčasti pacientů je silný. Budeme mít co dělat v příštích letech, abychom se mu ubránili. Každá cesta, jak nechat zejména těm slabším, to znamená seniorům, v kapse nějaké finanční prostředky, je dobrá. Proto jsem podpořil cestu zrušit poplatky ve zdravotnictví, nenechávat je, ne jenom jít cestou, že je snížíme. Prostě jsme je zrušili. Vytvořili jsme tím přirozenou psychologickou překážku pro snahy je v budoucnosti obnovovat.

Bohužel, pokud šlo o daně, tam jsme takto důslední být nemohli. Zabránilo tomu složení koalice. Chtěl jsem, abychom se vrátili k progresivní dani, chtěl jsem zrušit superhrubou mzdu. Dnes vidíte, že už se ke zrušení superhrubé mzdy hlásí dokonce i ODS, která ji zaváděla. Sami říkají, že by se měla zrušit. My jsme to navrhovali v rámci koalice. Chtěli jsme mít daňovou progresi, chtěli jsme vyšší zdanění pro nejbohatší. Bohužel, naši koaliční partneři, hnutí ANO a lidovci, se postavili proti.

Chtěli jsme zavést vyšší sektorové daně, zejména pro odvětví, kde dochází k velkému odlivu dividend z České republiky. Bohužel, hnutí ANO a lidovci se postavili proti. Proto ta reakce v daňové oblasti nemohla být z pohledu naší vlády tak důsledná, jako jsme reagovali v sociální oblasti, pokud jde o důchody, jako jsme reagovali, pokud šlo o zdravotnictví. Myslím si, že i o tom budou příští volby – jestli bude šance změnit náš daňový systém, protože on bohužel je postaven na tom, že v zásadě většinu věcí platí zaměstnanci.

Vzpomínám si, že docela nedávno mě kritizoval Vladimír Dlouhý, předseda Hospodářské komory, za to, že jsem příliš na straně zaměstnanců. Ale zaměstnanci jsou klíčoví daňoví poplatníci v téhle zemi a já jsem premiér všech daňových poplatníků. To znamená zejména zaměstnanců, kteří tento stát platí ze své závislé činnosti, ze své práce. Podívejte se, kolik zaplatí ti další v segmentech ekonomiky. Myslím si, že potřebujeme spravedlivější daňový systém, potřebujeme, aby velké firmy a banky nechaly více finančních prostředků v našem daňovém systému. Potřebujeme také, aby tady byla skutečně daňová progrese, aby ti nejbohatší přispívali více, protože oni koneckonců také využívají veřejné služby.

Jsem stoupencem názoru, že když roste ekonomika, tak vláda je tady od toho, aby zajistila, že distribuce příjmů bude maximálně spravedlivá. Jsem rád – a tady jsme se s odbory shodli a já moc děkuji odborům za podporu, děkuji Josefu Středulovi a dalším představitelům odborových svazů – že jste ty věci říkali čtyři roky jasně, že jste je jasně popisovali, že jste ta témata přinášeli, protože to nám umožnilo, aby sociální dialog, který jsme vedli skutečně intenzivně a poctivě, přinesl výsledky. V konfrontaci se zaměstnavateli, kteří se na problémy dívali z jiného úhlu pohledu, byla jasná stanoviska odborů strašně důležitá.

To nám pomohlo změnit politiku v oblasti minimální mzdy. Skutečně se opakovaně zvýšila a já bych chtěl, abychom od 1. ledna příštího roku minimální mzdu zase zvedli alespoň o 1 200 korun, to znamená, aby byla alespoň 12 200 korun. Chtěl bych se dostat na 40,5 % průměrné mzdy od 1. ledna příštího roku.

Ale šlo také o mzdy zaměstnanců veřejného sektoru. Každý rok vláda zvyšovala reálné platy zaměstnanců veřejného sektoru. Je velmi důležité, že odbory toto téma při každé přípravě státního rozpočtu jednoznačně nastolovaly a že ho artikulovaly. To znamená, že jeden kanál, kterým jsme se snažili poslat peníze lidem, byly mzdy. Růst minimální mzdy mnohem vyšší než za minulých vlád, růst platů zaměstnanců ve veřejném sektoru tam, kde to vláda mohla ovlivnit, to znamená růst tarifních platů.

Druhý kanál, kterým jsme se snažili ty peníze nasměrovat, byla samozřejmě otázka valorizace penzí. Když jsem tady mluvil o tom, jak jsme se vypořádali s dědictvím pravice, tak jsem velice rád, že se nám podařilo změnit schéma pro valorizaci důchodů. To bylo také strašně důležité, protože když nastupovala moje vláda, tak se důchody valorizovaly podle jedné třetiny růstu mezd a podle jedné třetiny růstu inflace.

My jsme se posunuli na celou inflaci a teď poslední návrh, který jsme prosadili ve sněmovně, říká, že se bude valorizovat podle poloviny růstu mezd a podle celé inflace, a když bude výhodnější důchodcovská, tak podle důchodcovské. To znamená, že dosáhneme v příštích letech výrazně vyššího tempa valorizace penzí. Když se podíváme na výši průměrného důchodu u nás, tak je potřeba, abychom v příštích letech i tímhle distribučním kanálem přesunuli finanční prostředky k lidem.

Poslední oblastí jsou sociální dávky. Pan předseda Josef Středula zde kritizoval, že jsme nezvýšili základní minima. Řeknu vám, proč jsme je nezvýšili. Za prvé, v těchto letech máme extrémně nízkou nezaměstnanost. Není to všude, struktura pracovních příležitostí není optimální ve všech krajích, takže nemůžu říci, že jsme vyřešili všude problém nezaměstnanosti, nicméně máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Máme tady velké množství pracovních míst. Byť řada z míst, které jsou nabízeny, jsou nabízeny za velmi mizerných platových podmínek, ale ta pracovní místa tady máme.

Myslím si, že náš boj za minimální mzdu měl mnohem větší podporu ve společnosti i díky tomu, že jsme jasně řekli, že minimální mzda musí zvýšit motivaci pracovníků a že chceme dosáhnout většího rozdílu mezi tím, co lidé dostanou na dávkách, a mezi tím, co v čistém dostanou z hlediska minimální mzdy. To byl silný argument, který jsme používali, a musím říci, že jsem upřednostnil otázku růstu minimální mzdy a růstu platů před růstem základních existenčních minim.

Nicméně není to tak, že bychom nezvyšovali žádné dávky. Chci připomenout, že jsme o 10 % asi po osmi letech zvýšili sociální příspěvek, který dostávají lidé v určitých kategoriích postižení. Chci připomenout, že poslední změna, která se nám povedla, je, že se po letech konečně o tři stokoruny zvyšují dětské přídavky, byť to není o 500 korun, jak jsme chtěli. Zvyšují se speciálně pro pracující rodiny s dětmi, to znamená pro rodiny, kde alespoň jeden z rodičů pracuje. Šli jsme do oblasti sociální péče, šli jsme do oblasti podpory rodin s dětmi a šli jsme cestou zvýšení dětských přídavků.

Víte, že vláda několikrát po sobě zvedla slevu na dani na děti, na dvě a více dětí, ale byli jsme přesvědčeni, že musíme podporu rodin posílit i v oblasti růstu dětských přídavků. Takže to byly tři hlavní kanály, kterými jsme se snažili prosadit zásadu, že když roste ekonomika, když se státu daří, je potřeba, aby se také zvyšovala životní úroveň občanů.

Když se vrátím ještě k otázce ekonomiky a k tématu, které odbory zajímá nejvíc – situace růstu mezd. Potřebujeme pokračovat ve strukturálních změnách. Vláda se musí postarat o lepší infrastrukturu, musíme podporovat reformy v oblasti vzdělávání tak, abychom skutečně měli kvalitní vzdělávací systém. Myslím, že jsme pro to hodně udělali. Připomínám, že teď vláda schválila konečně peníze na kariérní řád učitelů.

To znamená, že rostou platy, existuje reforma regionálního školství, chceme ji profinancovat v příštím rozpočtu, bude teď kariérní řád a více peněz na motivaci učitelů. Takže potřebujeme dobrou infrastrukturu, dobré vzdělávání a musíme dostat do naší ekonomiky investice s vyšší mírou přidané hodnoty.

To vláda může ovlivnit změnou investičních pobídek. Teď probíhá velmi intenzivní debata, jak změnit investiční pobídky. Chci vyzvat odbory, aby se jednoznačně angažovaly, protože potřebujeme, abychom do budoucna podporovali už skutečně jenom věci, které nám tady přinesou vysoce kvalitní, dobře placená pracovní místa.

Musíme zvládnout digitalizaci průmyslu, tam jsou samozřejmě pozitivní výhledy, ale jsou tam také rizika. To znamená, že musíme podpořit trh práce takovým způsobem, aby lidé, kteří odejdou v důsledku digitalizace, aby měli šanci začít jinou pracovní kariéru. Musíme se podívat i na vzdělávací proces z pohledu digitalizace.

To jsou velké výzvy, které jsou před námi. Nemůžeme být spokojeni se stavem, který je tady dnes. Vždyť máme stabilní růst ekonomiky, máme nízkou nezaměstnanost, jsme jedna z nejbezpečnějších zemí na světě, nicméně technologické změny, to, co se odehrává dnes ve světě, přináší určitá rizika a my jako Češi se na ně musíme připravit a musíme tyto změny zvládnout.

A tam bude sociální dialog velmi důležitý. Proto si myslím, že je velmi důležité, aby sociální dialog, tak jak jsme ho nastartovali v minulých čtyřech letech, fungoval i po roce 2017. Je velice důležité, jak budou lidé volit. Protože pokud většinu v Parlamentu získají pravicové strany, které jsou orientované na podnikatele a nejsou orientované na zaměstnance, tak se obávám, že tím sociální dialog utrpí a opět se začnou prosazovat návrhy a nápady, kterým jsme se my v této vládě jako levicová politická strana jednoznačně bránili.

Já vím, jaké jsme vedli debaty s ANO, jaké jsme vedli debaty s lidovci, a kdyby sociální demokracie v té koalici nebyla důsledná, tak takto sociálně orientovaný program by nikdy v České republice realizován nebyl.

Takže bych si velmi přál, aby sociální dialog pokračoval i po volbách. Je tady celá řada vážných rozhodnutí, které budeme muset učinit. Potřebujeme, aby mzdy rostly i v příštích letech, abychom posunuli naši ekonomiku z pasti, do které se do značné míry dostala, bohužel i chybnou privatizací v 90. letech a tím, jaké ekonomické modely tady v 90. letech byly uplatňovány. Potřebujeme se z ní dostat, abychom byli konkurenceschopní, ale současně, abychom nebyli konkurenceschopní kvůli nízkým mzdám, nebo dokonce kvůli daňovému dumpingu. To jsou prostě slepé uličky, do kterých se Česká republika nesmí v žádném případě dostat.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

chci vám poděkovat za ty minulé roky, protože ne vždy jsme spolu souhlasili a naše debata byla velmi dynamická, ale já si myslím, že velmi důležitý je výsledek. Jestliže je výsledek takový, že odbory mají vyšší autoritu, jejímž důsledkem je, že konečně rostou mzdy v naší zemi. Že lidé mají šanci získat větší podíl z celkové společnosti. Jestliže jsme země, která je v důsledku politiky vlády stabilní, země, kde se nemusí konat velké demonstrace na náměstích kvůli tomu, že vláda postupuje proti lidem, tak si myslím, že je to výsledek pozitivní.

Nicméně žijeme v demokracii, lidé mají šanci se vždy vyjádřit a bude to jenom na nich, jestli podobnou cestou půjdeme i v příštích letech, nebo ne. Ale to už je potom samozřejmě věc každého občana i vás a je to samozřejmě i věcí nás politiků a politických stran, abychom lidem dokázali nabídnout dobrou cestu a dobrou alternativu.

Děkuji.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

zdroj: https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/premier-sobotka-na-snemu-cmkos-navrhneme-aby-minimalni-mzda-vzrostla-na-12-200-korun/

Můžete zanechat svůj komentář: