Hradec Králové   Domov U Biřičky aneb „Pro seniory domov bezpečnější „

Hradec Králové Domov U Biřičky aneb „Pro seniory domov bezpečnější „

Nikdo nechce zažít situaci, kdy z ničivých plamenů zachraňujete 350 bezbranných starých lidí. Proto Domov U Biřičky po celý uplynulý rok budoval složitý systém protipožární ochrany. Investiční akce přišla Královéhradecký kraj na 37,5 mil. Kč. Slavnostní předání akce se koná v pátek 26.5.2017 v rámci slavnosti „Merenda na Biřičce“.

Na jaře loňského roku odstartovala částečná, avšak složitá rekonstrukce v Domově U Biřičky v Hradci Králové. Složitá byla především proto, že probíhala za plného provozu.

„Senioři a zaměstnanci trpělivě snášeli diskomfort, který stavbou nastal. Neustále probíhalo lokální stěhování lidí a věcí. Požární ochranu jsme po celý rok zajišťovali vlastními silami, neboť jsme odpojeni od „centrálního pultu“ hasičů. Všem patří opravdu velký dík, včetně lidí od stavby“ řekla Daniela Lusková, ředitelka domova.

Domov pro seniory s největší kapacitou v kraji získal kromě elektronického požárního systému také nový výtah napříč šesti podlažími. „Je to nová tranzitní cesta, kterou velmi potřebujeme, protože stávající dva výtahy pro přesuny tak velkého množství lidí a materiálu nestačily. Výtah je evakuační, je dalším zásadním prvkem pro zajištění bezpečnosti pro naše seniory řekla ředitelka.

S výstavbou tubusu výtahu se zrekonstruovala také páteřní síť potřebná pro provoz informačních technologií. Ani domov pro seniory už se dnes neobejde bez rozsáhlého počítačového systému, aktuálně provozuje téměř 100 počítačových stanic.

Jedním z dalších efektů stavby je změna patrná přímo na odděleních péče o klienta. „Chtěli jsme, aby zaměstnanci byli blíže klientům, proto jsme vybudovali recepční zázemí“ řekla Lusková. Přímo na každém oddělení je nyní nové pracoviště pro zaměstnance s moderním vybavením.

V pátek 26.5. 2017 od 14 hodin je v Domově U Biřičky pořádána slavnost, v rámci níž bude nový výtah pokřtěn. Pro klienty i návštěvy připravil tým zaměstnanců domova program, včetně programu staropražských písní a dalších retro překvapení.

autor článku: Daniela Lusková, MPA Ředitelka

Můžete zanechat svůj komentář: