Výlet do Sýpky v Rokytnici v Orlických horách žáků a pedagogů Kolowratské školy

Výlet do Sýpky v Rokytnici v Orlických horách žáků a pedagogů Kolowratské školy

V pátek 26. 5. 2017 se vydali žáci, pedagogové a asistenti ze Základní školy a Praktické školy v Rychnově nad Kněžnou, odloučené pracoviště Českých Bratří na výlet do Sýpky v Rokytnici v Orlických horách.

Autobus byl zaplacen ze sběru papíru, který děti přinášely za dopomoci rodičů několik měsíců předem. Sýpka je velmi zajímavý objekt, ve kterém je možné vidět zvířata, rostliny a různá řemesla, která sloužila k obživě mnoha lidí žijících v Orlických horách.

Dětem se líbilo například video, které dokumentuje výrobu vánočních ozdob. Velmi zajímavé uspořádání expozice naše děti opravdu bavilo, zejména, když si mohly vyzkoušet i tkaní. Výlet se vydařil a těšíme se na další v příštím školním roce.

autorka fotografií a článku : Jana Štefanidesová/ZŠ a PrŠ Kolowratská Rychnov nad Kněžnou

Můžete zanechat svůj komentář: