MPSV podpoří vznik dalších školních klubů

MPSV podpoří vznik dalších školních klubů

Skloubit pracovní a rodinný život bývá pro rodiče mnohdy náročné. Vyučování končí většinou mnohem dříve, než mohou odejít z práce a na potomky dohlédnout. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyčlení dalších 300 milionů korun na vznik školních klubů, které doplní kapacitu školních družin.

„Na mnoha školách družiny fungují v režimu, který se liší od pracovní doby většiny rodičů, dítě je třeba vyzvednout často již brzy odpoledne. Školní kluby, kde se o dítě postarají, by měly rodičům situaci ulehčit,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová.

Ve výzvě č. 077 „Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu“ je pro ţadatele připraveno celkem 265 milionů korun, ve výzvě č. 078, která je určena pro ţadatele z Prahy, pak 35 milionů korun. Ţádosti je moţné předkládat do konce září. Více informací o výzvě získáte na webových stránkách Evropského sociálního fondu.

O finanční podporu na realizaci projektů se mohou ucházet základní školy, obce, neziskové organizace a další. Pokud není ţadatelem přímo škola, musí v projektu figurovat jako partner. Peníze lze čerpat i na zajištění doprovodu dětí na krouţky nebo na příměstské tábory v době školních prázdnin. Ţadatelé určitě ocení zjednodušené vykazování výdajů. U realizovaných projektů vykáţou pouze osobní náklady, ty ostatní jim budou hrazeny formou paušálu.

Řada podobných projektů už funguje

Školní kluby byly v Operačním programu Zaměstnanost podpořeny jiţ před dvěma lety. Tehdy se 86 úspěšných projektů z celé republiky podělilo o zhruba 200 milionů korun. V Praze funguje 14 projektů s kapacitou 774 míst a v regionech 72 projektů s kapacitou 2 536 míst pro děti na 1. stupni základních škol.

V rámci slaďování rodinného a pracovního ţivota MPSV dlouhodobě podporuje také vznik tzv. dětských skupin. Jedná se o zařízení předškolní péče o děti a v ČR jich k dnešnímu dni funguje jiţ 300. Kromě dětských skupin jsme umoňili také vznik tzv. mikrojeslí v rámci pilotního ověřování této sluţby péče o děti ve věku od šesti měsíců do čtyř let. Do projektu se přihlásilo celkem 72 poskytovatelů. První mikrojesle otevřelo začátkem ledna rodinné centrum Kulihrášek v Pardubicích. Mikrojesle jsou podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost a bylo na ně uvolněno více neţ 133 milióny korun.

zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30635/TZ_-_MPSV_podpori_vznik_dalsich_skolnich_klubu.pdf

Můžete zanechat svůj komentář: