MPSV zve na konferenci Mýty o předškolní péči

MPSV zve na konferenci Mýty o předškolní péči

Péče o předškolní děti je v České republice stále spojována s mnoha stereotypy. Řeší se otázka dopadu institucionálních zařízení na vývoj dětské psychiky či ideální věková hranice, od níž by děti měly tato zařízení navštěvovat. Na mýty a fakta o předškolní péči, zahraniční zkušenosti nebo socioekonomický dopad mýtů na rodinu a společnost se zaměří konference – Mýty o předškolní péči, kterou pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí 1. června 2017 v Hotelu Ambassador Zlatá Husa v Praze.

Konferenci pořádanou k příležitosti Mezinárodního dne dětí zahájí ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „Péče o předškolní děti je v České republice stále diskutovaným tématem. V současné době rodiny čím dál častěji využívají nových možností předškolních zařízení, jako jsou dětské skupiny či mikrojesle, které jsou určeny pro děti mladší 3 let a díky nimž mají rodiče možnost se rychleji vrátit na trh práce. Mohou tak lépe slaďovat práci s rodinou a vyplácí se to jak jim samotným, tak jejich zaměstnavatelům,“ uvedla ministryně Marksová.

Kromě Michaely Marksové se úvodního slova ujmou přední čeští odborníci z oblasti sociologie, psychologie, pedagogiky, ekonomie či demografie. Následující vystoupení budou patřit zástupcům a zástupkyním státní správy i soukromého sektoru z České republiky, Francie a Německa.

Konference bude rozdělena na celkem tři diskuzní panely. První z nich bude věnován stereotypům, které se s péčí o nejmenší děti pojí a zaměří se také na přínosy služeb péče o předškolní děti (mateřské školy, dětské skupiny, mikrojesle). Druhý panel se zaměří na boření mýtů v zahraničí a poslední, třetí část konference přiblíží ekonomické aspekty problematiky. Konferenci budou 31. 5. 2017 předcházet dva paralelně probíhající odborné workshopy o provozu a zřizování mikrojeslí a dětských skupin. Workshopy organizují zástupkyně dvou individuálních projektů MPSV „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“ a „Podpora implementace dětských skupin“ ve spolupráci s odborníky a odbornicemi z příslušných oblastí. V rámci projektu o dětských skupinách navíc nedávno vyšla informační brožura pro rodiče, která nabízí mnoho cenných informací o zřízení a provozu dětských skupin a na konferenci i workshopech bude k dispozici. Stejně tak je k nalezení na webových stránkách projektu www.dsmpsv.cz. Informace k mikrojeslím jsou k dispozici na www.mikrojesle.mpsv.cz.

zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30642/TZ_MPSV_zve_na_konferenci_Myty_o_predskolni_peci.pdf

Můžete zanechat svůj komentář: