Peníze z EHP fondů pomohly ohroženým dětem

Peníze z EHP fondů pomohly ohroženým dětem

Závěrečná konference Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí pro odbornou veřejnost ukončila pětileté fungování programu CZ04 Ohrožené děti a mládež. Díky němu bylo podpořeno na 14 projektů a řada dalších aktivit, jejichž cílem bylo snížit počet dětí v ústavní péči a zároveň transformovat pobytovou péči na systém dostupných ambulantních a terénních služeb. Za MPSV se konference zúčastnil náměstek ministryně Tomáš Petříček.

Mezi projekty, jejichž realizátory byly kraje nebo neziskové organizace, bylo rozděleno zhruba 54 milionů korun. Peníze jsme získali díky finančním mechanismům EHP fondů,“ přiblížil náměstek pro řízení sekce ekonomiky a evropské fondy Martin Kučera.

Zlínský kraj použil necelých 8 milionů korun na transformaci tří zařízení péče o děti a díky tomu již není v kraji žádný dětský domov pro děti do tří let věku. O všechny bude postaráno formou náhradní rodinné péče. Pardubický kraj v rámci projektu Transformace péče o ohrožené děti a mládež s rozpočtem zhruba 11 milionů korun vytvořil 8 transformačních plánů pro pět dětských domovů a tři dětská centra.

Prostřednictvím menších grantů vznikly mj. metodiky zaměřené na zavedení nových nástrojů a postupů při práci s dětmi, pomůcky pro práci s rodinou a klienty, videospoty na téma práv dětí v náhradní rodinné péči, komiksy mapující život mladých lidí v ústavní a náhradní rodinné péči nebo sborníky příkladů dobré praxe. Mezi podpořené subjekty patřily např. organizace Spondea, Šafrán dětem, Centrum pro rodinu a sociální péči a Kruh rodiny, které se zaměřily na mechanismy zapojování dětí do rozhodovacích procesů, zjišťování názoru dítěte a na zvyšování povědomí o právech dítěte atd.

„Děti v náhradní rodinné péči mají svá práva jako všechny děti. V praxi řešíme závažná téma, jako například jejich minulost. Každý z nás potřebuje vědět, kdo jsem, odkud přicházím, dítě má právo znát své příbuzné a být s nimi v kontaktu… Díky podpoře EHP fondů se nám podařilo téma práv dětí v náhradní rodině posunout směrem k samotným dětem,“ uvedla Marie Oktábcová, ředitelka podpořené organizace Kruh rodiny.

Kromě podrobného shrnutí výsledků programu došlo na konferenci i ke sdílení dobré praxe s klíčovými aktéry, kteří působí v oblasti ohrožených dětí. Od zahraničních prezentujících z Estonska a Nizozemí zaznělo, že podpora rodiny a transformace pobytové péče o děti na systém účinné sítě ambulantních a terénních preventivních a podpůrných služeb je ta správná cesta.

Ministerstvo práce a sociálních věcí také představilo aktuální projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně – právní ochrany dětí, který je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost. Cílem programu je podpora výkonu sociálně – právní ochrany dětí na všech úrovních a další zkvalitnění a zefektivnění práce všech zapojených účastníků.

zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30657/TZ_-_Penize_z_EHP_fondu_pomohly_ohrozenym_detem.pdf

Můžete zanechat svůj komentář: