Na společném jednání se Svazem měst a obcí vláda řešila platy zaměstnanců, opravy místních komunikací či rušení nočního klidu

Na společném jednání se Svazem měst a obcí vláda řešila platy zaměstnanců, opravy místních komunikací či rušení nočního klidu

Vláda Bohuslava Sobotky se v pondělí 5. června 2017 sešla ke společnému jednání s představiteli Svazu měst a obcí, který je nejreprezentativnější organizací sdružující starosty a primátory. Tématy už čtvrtého společného zasedání byly mj. zvýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru, peníze na opravy místních komunikací či problematika převodů nepotřebného majetku státu na města a obce.

Premiér Bohuslav Sobotka poděkoval zástupcům Svazu měst a obcí za dosavadní spolupráci a věcnou diskusi nad tématy, které mají zlepšit život jak samosprávám, tak především občanům. Zástupce měst a obcí, které jsou zřizovateli sociálních, kulturních a školských zařízení, vláda informovala mj. o nedávno přijatém nařízení, které zvyšuje základní platy nejhůře placeným zaměstnancům veřejného sektoru. Premiér Bohuslav Sobotka partnery ujistil, že vláda současně připravila i finanční polštář, ze kterého budou moci obce a města zvýšené mzdové náklady uhradit. V sociální sféře to je rozhodnutí vlády o dofinancování sociálních služeb pro letošní rok částkou 1,162 miliardy korun, pro pokrytí zvýšených nákladů ve zdravotnictví připraví dotační program Ministerstvo zdravotnictví.

Řadu měst a obcí trápí také stav místních komunikací. Podle premiéra Bohuslava Sobotky jsou v současné době možnosti státu, jak obcím přispět na jejich financování omezené. Ministerstvo pro místní rozvoj sice připravilo dotační program, ale zájem žadatelů mnohonásobně převyšuje jeho možnosti, ze Státního fondu dopravní infrastruktury je možné uhradit jen některé částečné výstavby či modernizace. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová proto plánuje i pro další rok vypsání dotačního programu, který bude určen zejména pro rekonstrukce komunikací v menších obcích do 3 000 obyvatel.

Na jednání se probírala i otázka převodů nepotřebného majetku státu na města a obce a obráceně i výkupu obecních pozemků ve veřejném zájmu na budování infrastruktury. Obě strany se shodly, že je třeba zamyslet se nad stávajícím stavem legislativy. Bude vytvořena pracovní skupina, která připraví pro budoucí vládu návrh legislativních změn s cílem celý proces zjednodušit.

Vláda rovněž nabídla Svazu měst a obcí prostřednictvím Ministerstva vnitra pomoc s řešením problematiky jednorázových akcí, které mohou narušit zákonem nařízený noční klid, ale jejich uspořádání je ve veřejném zájmu. Kromě stávající metodické pomoci s přípravou obecně závazných vyhlášek ministerstvo městům a obcím pomůže také s hledáním adekvátního legislativního řešení, kterým by se ve výjimečných případech daly neplánované akce typu oslav, koncertů či produkce letních kin ošetřit.

zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/na-spolecnem-jednani-se-svazem-mest-a-obci-vlada-resila-platy-zamestnancu–opravy-mistnich-komunikaci-ci-ruseni-nocniho-klidu-157045/tmplid-47/

Můžete zanechat svůj komentář: