Středoškoláci soutěžili v kybernetické bezpečnosti. Ti nejlepší se zúčastní evropského finále v Malaze

Středoškoláci soutěžili v kybernetické bezpečnosti. Ti nejlepší se zúčastní evropského finále v Malaze

Finále prvního ročníku Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti se uskutečnilo i díky záštitě ministryně Michaely Marksové a podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí. Studenti řešili reálné bezpečnostní scénáře, jako je analýza síťové komunikace, zranitelnost webové aplikace či prolomení složité šifry.

„Podporou této akce plníme úkoly, které nám ukládá Akční plán Národní strategie kybernetické bezpečnosti. Ty spočívají především v podpoře iniciativ, osvětových kampaní, pořádání konferencí a workshopů pro veřejnost v oblasti kybernetické bezpečnosti a zvyšování povědomí ohledně zodpovědného a bezpečného používání internetu, informačních a komunikačních technologií a nových médií,“ řekl I. náměstek ministryně, náměstek pro řízení sekce informačních technologií Robert Baxa.

Finálové kolo, kterého se zúčastnilo 29 studentů ze 17 středních škol, se uskutečnilo v rámci mezinárodního veletrhu obranných a bezpečnostních technologií IDET 2017 v Brně.

Soutěž byla celorepublikovou, vzdělávací a osvětovou akcí určenou zejména pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol, a to bez ohledu na zaměření školy a na to, zda se jedná o studijní obory zakončené maturitou či nikoliv.

Patnáct nejúspěšnějších účastníků obdrželo nabídku ke stáži v Kybernetickém polygonu Masarykovy univerzity v Brně a sedm nejlepší z nich se kvalifikovalo do Evropského finále kybernetické soutěže, které proběhne v listopadu ve španělském městě Malaga.

Výkonným garantem soutěže byla Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA (Armed Forces Communication & Electronics Association). Hlavními odbornými garanty pak Národní bezpečnostní úřad ČR a Národní centrum kybernetické bezpečnosti.

zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30670/TZ_MPSV_Stredoskolaci_soutezili_v_kyberneticke_bezpecnosti_v02.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.