Vzdělání zaměstnanců spolufinancuje Evropský sociální fond

Vzdělání zaměstnanců spolufinancuje Evropský sociální fond

Až 45 tisíc zaměstnanců si díky projektům podpořeným prostřednictvím výzvy č. 043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců zlepší kvalifikaci. Zaměstnavatelé mohli požádat o dotaci na jejich jazykové vzdělávání, IT kurzy, technické a další kurzy.

Náklady ve výši 1,7 miliardy korun jsou hrazeny z Evropského sociálního fondu, dalších zhruba 300 milionů korun představuje povinné spolufinancování ze strany žadatelů.

„Trh práce se neustále vyvíjí a s ním i požadavky na zaměstnance. Doplnění nových znalostí a dovedností pomůže tisícům lidí udržet si práci, proto je role vzdělávání zaměstnanců zásadní,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Kvůli mimořádnému zájmu ze strany zaměstnavatelů byla alokace výzvy navýšena o zhruba půl miliardy korun. Přesto nebylo možné podpořit všechny žádosti. O úspěšnosti rozhodovalo bodové hodnocení. Zvýhodněni byli menší zaměstnavatelé a ti z hospodářsky problémových regionů.

Zaměstnavatelé předložili bezmála 1 500 žádostí o podporu v objemu téměř 2,7 miliardy korun. Dotaci na úhradu nákladů spojených s rozvojem lidských zdrojů nakonec dostane zhruba 1 150 z nich. Dvě třetiny žádostí přišly ze čtyř krajů: Moravskoslezského, Jihomoravského, Ústeckého a z Prahy. Průměrná výše dotace na jeden vzdělávací projekt je zhruba 1,5 milionu korun.

Realizace projektů, resp. vzdělávacích aktivit už ve většině případů běží. Seznam podpořených projektů je zveřejněn na webu Evropského sociálního fondu. Obdobná výzva pro předkládání žádostí o podporu bude vyhlášena pravděpodobně v roce 2019.

zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30710/Vzdelani_zamestnancu_spolufinancuje_ESF.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.