Ministryně Marksová se zúčastnila zasedání Rady EPSCO v Lucemburku

Ministryně Marksová se zúčastnila zasedání Rady EPSCO v Lucemburku

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová ve čtvrtek jednala
v Lucemburku, kde se zúčastnila zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (Rada EPSCO). Dohodnuta byla doporučení EU
pro jednotlivé členské státy v rámci evropského semestru pro koordinaci
hospodářských politik nebo revize směrnice o ochraně zaměstnanců před
karcinogeny a mutageny. Diskutovalo se také o Evropském pilíři sociálních práv.

„My podporujeme navržené principy Evropského pilíře sociálních práv jako východisek pro
sociální politiku Evropské unie v příštích deseti letech, teď je třeba shodnout se na obsahu a
budoucím provádění v praxi,“ uvedla ministryně Marksová. Pilíř je primárně určen pro země
eurozóny. „Iniciativa by se měla týkat všech členských států, jinak by se prohloubilo
rozdělení EU,“ upozornila ministryně.


Ministryně Marksová přivítala dohodu o revizi směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky
spojenými s působením karcinogenů a mutagenů při práci.

Členským státům se ale nepodařilo najít shodu u revize směrnice o vysílání pracovníků
v rámci poskytování služeb, u revize nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
nebo u návrhu tzv. evropského aktu přístupnosti. ČR patří mezi země, které se obávají
negativních dopadů revize směrnice o vysílání pracovníků na zaměstnanost zejména v
malých a středních podnicích v sektoru dopravy. „Chceme najít takové řešení, které umožní
dostatečnou sociální ochranu vysílaných pracovníků a zároveň nebude vytvářet překážky na
vnitřním trhu,“ uvedla ministryně.

ČR obecně podporuje změny, které obsahuje návrh na revizi nařízení o koordinaci systémů
sociálního zabezpečení, jehož projednávání bude pokračovat. Příliš rychlé přijetí návrhu bez
důkladného projednání sporných otázek by mohlo vést k problémům při provádění nařízení
v praxi.

Návrh evropského aktu přístupnosti, který má zpřístupnit vybrané výrobky a služby na
vnitřním trhu pro osoby se zdravotním postižením, ČR podporuje. V návrhu ale přetrvávají
určité technické problémy, které se budou nadále řešit, aby tato nová legislativa přispěla ke
zkvalitnění života zdravotně postižených.

zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30724/TZ_Michaela_Marksova_jednala_na_Rade_EPSCO.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.