Ústecký kraj: Krajská zdravotní má novou kolektivní smlouvu

Ústecký kraj: Krajská zdravotní má novou kolektivní smlouvu

„Snahou současného představenstva Krajské zdravotní je i nadále naplňovat požadavky zaměstnanců a zvyšovat příjmy, tak aby byl udržen sociální smír mezi vedením společnosti a odboráři. Již dnes jsme v odměňování lékařů v rámci České republiky na prvním místě a u zdravotních sester je Krajská zdravotní do třetího místa. Děkuji všem předsedům odborových organizací za vstřícný přístup k vedení naší společnosti a jejich prostřednictvím i všem členům odborových organizací,“ uvedl Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.

„Podstatné je, že došlo se všemi jedenácti odborovými organizacemi působícími v Krajské zdravotní k dohodě při kolektivních vyjednáváních. Smlouva, kterou jsme stvrdili podpisem, je důstojným vyvrcholením korektního sociálního dialogu. Oceňuji garanci mzdových nárůstů, včetně kvalifikačních časových automatů. Krajská zdravotní je první nestátní zdravotnickou společností, která navýšení o 10 procent provedla. Zároveň představenstvo Krajské zdravotní přislíbilo, pakliže dojde k navýšení tarifní části úhradové vyhlášky, vstřícnost i k dalšímu navýšení mezd. V neposlední řadě došlo k nárůstu sociálních nákladů o zhruba šest milionů korun,“ říká Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní.

Krajská zdravotní provozuje pět největších nemocnic v Ústeckém kraji v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Pavel Velký, předseda základní odborové organizace II. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, za odborové organizace uvedl, že korektní vztahy mezi managementem společnosti, odborovými organizacemi a samotnými zaměstnanci jsou důležité právě v těchto chvílích, kdy nejen Krajská zdravotní, ale celá Česká republika bojuje s nedostatkem zdravotnického personálu.
Nová kolektivní smlouva dvouletou platností, přináší pro zaměstnance Krajské zdravotní stabilitu pracovních a sociálních podmínek a s účinností od 1. 1. 2018 také rozšíření některých stávajících zaměstnaneckých benefitů. Celkový objem sociálních nákladů vynakládaných ročně zaměstnavatelem se zvýší o 20 % na částku 39,6 milionu Kč. V tomto navýšení se odráží například zvýšení hodnoty daru za odběry krve a krevní plazmy, zvýšení celkové částky určené na sport a kulturu, zvýšení základní hodnoty daru poskytovaného při výročích trvání pracovního poměru a také vyšší hodnota daru při odchodu do důchodu u zaměstnanců, kterým trval pracovní poměr u zaměstnavatele 25 a více let.

zdroj: http://www.e-sondy.cz/aktualne/6586-3/ustecky-kraj-krajska-zdravotni-ma-novou-kolektivni-smlouvu-

Můžete zanechat svůj komentář: