V Olomouci probíhá jednání VII. odborového sjezdu kováků

V Olomouci probíhá jednání VII. odborového sjezdu kováků

Ve velkém sále Clarion Congress Hotelu Olomouc byl včera odpoledne slavnostně zahájen VII. sjezd Odborového svazu KOVO. Na sjezd bylo pozváno 202 delegátů s hlasem rozhodujícím, kteří zastupují 96 000 členů svazu z celé České republiky.  Na slavnostní zahájení se vedle nich dostavila řada hostů jak z domova, tak i ze zahraničí. K těm nejvýznamnějším patří předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch (ČSSD), premiér vlády ČR Bohuslav Sobotka (ČSSD), předseda ČMKOS Josef Středula a další osobnosti.

K zahraničním hostům patří generální tajemník IndustriAll Global Walter Sanchez, generální tajemník IndustriAll Europe Luc Triangle, předseda slovenského Odborového zväzu KOVO Emil Machyna, představitel německého DGB Helmut Fiedler a další zástupci partnerských odborových organizací z celkem 15 zemí Evropy.

Sjezd zahájil předseda OS KOVO Jaroslav Souček. Po jeho úvodním slovu, ve kterém se neopomněl zmínit i o nesplněných slibech a aroganci některých politiků, účastníky postupně pozdravili vybraní hosté. Ačkoli hovořili z různých úhlů pohledu, hlavní myšlenku jejich projevů lze shrnout do konstatování: odbory jsou důležitou součástí společnosti, kterou nelze nevnímat.

Premiér Sobotka v této souvislosti použil slova, že bez sociálního dialogu není možný úspěšný rozvoj společnosti. Vyzdvihl také význam kampaně Konec levné práce a ČMKOS poděkoval za to, že ji vyhlásila. Boj za zvyšování mezd je podle jeho slov důležitý i z hospodářského hlediska. Vyšší mzdy a důchody podle Sobotky napomáhají domácí spotřebě, jejíž růst představuje významný impuls pro rozvoj hospodářství.
I v dalších projevech se hovořilo o tom, co se odborům v posledních letech podařilo dosáhnout a které věci zatím nejsou uspokojivě dořešeny. Zaznělo, co po sobě zanechaly pravicové vlády či co je příčinou nesplněných požadavků dnes. A opět tu byl jeden podtext: bez aktivních odborů ke změnám nedojde. A o tom, jak je třeba je udělat, se bude jednat na VII. sjezdu, který se hned po slavnostním zahájení dal do práce.

Dnešní jednání VII. Sjezdu bylo zahájeno vystoupením ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD). Ta uvedla, že má nejenom jako

Ve velkém sále Clarion Congress Hotelu Olomouc byl včera odpoledne slavnostně zahájen VII. sjezd Odborového svazu KOVO. Na sjezd bylo pozváno 202 delegátů s hlasem rozhodujícím, kteří zastupují 96 000 členů svazu z celé České republiky.  Na slavnostní zahájení se vedle nich dostavila řada hostů jak z domova, tak i ze zahraničí. K těm nejvýznamnějším patří předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch (ČSSD), premiér vlády ČR Bohuslav Sobotka (ČSSD), předseda ČMKOS Josef Středula a další osobnosti.

K zahraničním hostům patří generální tajemník IndustriAll Global Walter Sanchez, generální tajemník IndustriAll Europe Luc Triangle, předseda slovenského Odborového zväzu KOVO Emil Machyna, představitel německého DGB Helmut Fiedler a další zástupci partnerských odborových organizací z celkem 15 zemí Evropy.

Sjezd zahájil předseda OS KOVO Jaroslav Souček. Po jeho úvodním slovu, ve kterém se neopomněl zmínit i o nesplněných slibech a aroganci některých politiků, účastníky postupně pozdravili vybraní hosté. Ačkoli hovořili z různých úhlů pohledu, hlavní myšlenku jejich projevů lze shrnout do konstatování: odbory jsou důležitou součástí společnosti, kterou nelze nevnímat.

Premiér Sobotka v této souvislosti použil slova, že bez sociálního dialogu není možný úspěšný rozvoj společnosti. Vyzdvihl také význam kampaně Konec levné práce a ČMKOS poděkoval za to, že ji vyhlásila. Boj za zvyšování mezd je podle jeho slov důležitý i z hospodářského hlediska. Vyšší mzdy a důchody podle Sobotky napomáhají domácí spotřebě, jejíž růst představuje významný impuls pro rozvoj hospodářství.
I v dalších projevech se hovořilo o tom, co se odborům v posledních letech podařilo dosáhnout a které věci zatím nejsou uspokojivě dořešeny. Zaznělo, co po sobě zanechaly pravicové vlády či co je příčinou nesplněných požadavků dnes. A opět tu byl jeden podtext: bez aktivních odborů ke změnám nedojde. A o tom, jak je třeba je udělat, se bude jednat na VII. sjezdu, který se hned po slavnostním zahájení dal do práce.

Dnešní jednání VII. Sjezdu bylo zahájeno vystoupením ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD). Ta uvedla, že má nejenom jako členka sociální demokracie, ale i osobně velmi kladný vztah k odborům a že si váží jejich práce. Dále pak hovořila o problémech, které odboráře stále trápí a o jejichž řešení ve své funkci usilovala, nebo stále ještě usiluje. Bylo to např. o problematice předčasného odchodu do důchodu u některých kategorií zaměstnanců, o obstrukcích pravice při projednávání novely zákoníku práce či o novele zákona o zaměstnanosti, která má mj. umožnit účinněji zasáhnout proti nekalým praktikám některých pracovních agentur. V závěru svého vystoupení pak Marksová odborářům z OS KOVO popřála, aby se jim dařilo získávat i ty zaměstnance, kteří sice mají problémy v práci, ale stále stojí z různých důvodů mimo. Přitom, jak zdůraznila Marksová, jen silné odbory mohou problémy zaměstnanců skutečně řešit.

Jednání sjezdu v těchto chvílích pokračuje debatou ke strategii OS KOVO v příštích letech, bude následovat diskuse k navrhovaným změnám stanov a poté delegáti s hlasem rozhodujícím přikročí k volbě nejužšího výkonného vedení svazu.

Členka sociální demokracie, ale i osobně velmi kladný vztah k odborům a že si váží jejich práce. Dále pak hovořila o problémech, které odboráře stále trápí a o jejichž řešení ve své funkci usilovala, nebo stále ještě usiluje. Bylo to např. o problematice předčasného odchodu do důchodu u některých kategorií zaměstnanců, o obstrukcích pravice při projednávání novely zákoníku práce či o novele zákona o zaměstnanosti, která má mj. umožnit účinněji zasáhnout proti nekalým praktikám některých pracovních agentur. V závěru svého vystoupení pak Marksová odborářům z OS KOVO popřála, aby se jim dařilo získávat i ty zaměstnance, kteří sice mají problémy v práci, ale stále stojí z různých důvodů mimo. Přitom, jak zdůraznila Marksová, jen silné odbory mohou problémy zaměstnanců skutečně řešit.

Jednání sjezdu v těchto chvílích pokračuje debatou ke strategii OS KOVO v příštích letech, bude následovat diskuse k navrhovaným změnám stanov a poté delegáti s hlasem rozhodujícím přikročí k volbě nejužšího výkonného vedení svazu.

zdroj: http://www.e-sondy.cz/aktualne/6587-3/v-olomouci-probiha-jednani-vii-odboroveho-sjezdu-kovaku

Můžete zanechat svůj komentář: