Výstava studentských ročníkových mistrovských floristických prací Střední školy vizuální tvorby v Hradci Králové

Výstava studentských ročníkových mistrovských floristických prací Střední školy vizuální tvorby v Hradci Králové

Akademie floristického designu byla výstava uměleckých květinových dekorací ve dnech 16. – 18. června v prostorech školy, které tvořili studenti Střední školy vizuální tvorby. Akademie měla soutěžní charakter. Všichni studenti školy vytvořili projekt – návrh instalace a model. Výběrová komise sestavená z učitelů školy vybrala nejlepší návrhy k reálnému ztvárnění. Které můžete na níže uvedených fotografiích vidět.

O škole:

Studenti se ve BRANDINGU FLORISTIKY naučí poskytovat profesionální služby floristického designu z oblasti projektování a realizace instalací a expozic s využitím florálních i neflorálních materiálů. V praxi se naučí sestavovat instalace, výzdoby interiéru, florální dekorace, prezentovat na veřejnosti, tvořit výstavy, používat výpočetní techniku, aplikovat poznatky z ekonomiky, psychologie i managementu.

Budou umět aranžovat florální i neflorální materiál pro různé příležitosti, mezi které počítáme svatby, křtiny, plesy, oficiální setkání na různých úrovních, výzdobu kostelů, divadel, výstavních expozic, firem atd.

V uplynulých čtyřech letech došlo k výrazné profilaci střední školy na floristický design. V takovéto podobě má toto studium škola jako jediná v republice. Pro další rozvoj floristiky na škole byly vytvořeny studijní osnovy na úrovni vyšší školy. Jako základní byly vytvořeny vlastní učebnice – Floristiký design. Je to jediná učebnice Floristického designu s takovým rozsahem studijní látky, která by odpovídala zvyšujícím se nárokům oboru a je základním studijním materiálem pro studenty střední a vyšší floristické školy. Na škole je zajišťován (i pro absolventy) systém dalšího vzdělávání a inovační kurzy v oboru.

Postupný útlum zahradnické výroby v naší zemi znevýhodňuje absolventy klasických studijních a učebních oborů zahradnických, které jsou zaměřeny zejména na výrobu a pěstování. Pěstování květin v našich podmínkách se stává náročnější, než je dovoz ze zahraničí. Výroba zůstává v zelinářství a ovocnářství. V praxi se tak rychleji rozvíjí spotřební směr – floristický design a obchod. Absolventi školy studují na vysokých školách, ale hlavně samostatně podnikají ve floristickém designu, jsou majitelé agentur , nebo spolumajitelé obchodů a nebo pracují jako zaměstnanci různých podnicích apod. Škola má kapacitu 200 studentů denního studia.

Akademie floristického designu byla výstava uměleckých květinových dekorací ve dnech 16. – 18. června v prostorech školy, které tvořili studenti Střední školy vizuální tvorby. Akademie měla soutěžní charakter. Všichni studenti školy vytvořili projekt – návrh instalace a model. Výběrová komise sestavená z učitelů školy vybrala nejlepší návrhy k reálnému ztvárnění. Které můžete na níže uvedených fotografiích vidět.

Můžete zanechat svůj komentář: