Sedm kroků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k férovému financování sportu

Sedm kroků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k férovému financování sportu

Přehled opatření, která udělalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v letech 2015 a 2017 pro férové financování sportu:

Byla přijata a zveřejněna strategie dlouhodobého rozvoje sportu. V ní byly určeny jasné klíčové cíle, kterými se stala podpora sportování dětí, podpora trenérů a podpora státní reprezentace. Hlavní dokumenty:

– Koncepce rozvoje sportu 2016 – 2025
– Plán podpory rozvoje sportu v letech 2015 – 2017

Ministerstvo prosadilo ukotvení nástrojů k férové podpoře sportu. Byly zakotveny rejstřík sportovišť a rejstřík sportovců. Tyto kroky obsahuje prosazená novela zákona o podpoře sportu, jsou tedy zveřejněny tak, aby byly plně kontrolovatelné a transparentní.
Tak jak sportovní kluby dlouhodobě požadovaly, byl zaveden revoluční program přímé podpory sportovních klubů a sportování dětí. Podařilo se také navýšit částky pro tuto oblast.

– V roce 2016 vyplaceno 350 mil. Kč
– V roce 2017 se vyplácí 800 mil. Kč

MŠMT připravilo nové investiční programy, které umožní podporu projektů obcí, spolků. Je v nich kladen důraz na podporu sportování dětí a mládeže, společné financování státem, krajem a obcí a na vysokou míru stavební připravenosti. K vyhlášení programů dojde ještě v červnu 2017.
Ministerstvo zavedlo vícestupňovou kontrolu dotací a zavedlo další opatření k posílení transparentnosti – žádá po příjemcích dotace rozpočet a doložení účelu využití dotace, došlo k zařazení kontrol v oblasti sportu do plánu kontrol MŠMT – tyto kontroly nebyly v minulosti (2013 až 2015) prováděny. Tyto kroky vycházejí z doporučení NKÚ a reagují na nedostatky, které NKÚ zjistil v předchozích letech.
Bylo nařízeno sedm mimořádných kontrol, vedle toho proběhlo 14 řádných kontrol.
Bylo nařízeno sedm mimořádných kontrol, vedle toho proběhlo 14 řádných kontrol.

zdroj: https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/sedm-kroku-k-ferovemu-financovani-sportu/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.