Zemřel významný sociální demokrat Jaroslav Musial

Zemřel významný sociální demokrat Jaroslav Musial

V pátek 16. června zemřel ve věku 96 let bývalý senátor a významný sociální demokrat Jaroslav Musial.

„Vždy jsem oceňoval jeho postřehy, obdivuhodnou paměť, také některé kritické výtky a hlavně jeho lásku k demokracii a osobní laskavost,“ okomentoval smutnou zprávu o úmrtí Jaroslava Musiala předseda Senátu Milan Štěch.

Jaroslav Musial pocházel z tradiční sociálně demokratické rodiny. Nebylo tedy překvapením, že v roce 1938 vstoupil do Československé sociálně demokratické strany.

Za německé okupace se aktivně účastnil domácího odboje: mimo jiné organizoval tehdy ilegální přechody hranic, pomoc židovským rodinám a rodinám, jejichž živitelé byli zatčeni. V průběhu druhé světové války byl vězněn v nacistických žalářích.

Po skončení války vystudoval práva na Karlově univerzitě a Vysokou školu báňskou v Ostravě. V roce 1948 se v Československé sociální demokracii postavil proti jejímu sloučení s KSČ. Pro svůj opoziční postoj vůči komunistickému režimu pracoval od roku 1951 v nižší technické funkci v železnorudných dolech v Nučicích a Ejpovicích. V následujících dvou letech byl komunistickým režimem uvězněn. Po svém propuštění pracoval v Severočeských hnědouhelných dolech v Bílině a Záluží. V roce 1968 figuroval v Klubu angažovaných nestraníků a v K-231. V době normalizace pracoval v kladenských ocelárnách a ve Východoslovenských železárnách v Košicích. Po listopadu 1989 se podílel na obnově ČSSD.

Po revoluci byl čtyři roky přednostou Okresního úřadu v Teplicích. V roce 1996 byl zvolen do Senátu a dva roky působil v pozici jeho místopředsedy. Dne 28. října 2000 mu prezident Václav Havel udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka IV. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Při loňských oslavách 20 let Senátu obdržel od jeho předsedy Milana Štěcha stříbrnou pamětní medaili horní komory.

zdroj: https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/zemrel-vyznamny-socialni-demokrat-jaroslav-musial/

Můžete zanechat svůj komentář: