Odbory se soustředí na zvýšení školského rozpočtu

Odbory se soustředí na zvýšení školského rozpočtu

Nejdůležitějším úkolem pro následující období je pro nás rozpočet školství na rok 2018. V předběžném návrhu státního rozpočtu slibované navýšení prostředků pro školství zatím není. S určitým navýšením rozpočtu je sice počítáno, ale to rozhodně nezabezpečí nárůst platů ve školství tak, abychom se v roce 2020 dostali ke slibované metě 130 procent průměrného platu v zemi.

Není v něm ani na nárůst platů o 10 procent, s nímž počítala ministryně školství, a peníze nepokryjí ani nové výkony. Musíme si totiž uvědomit, že už sice nenastupuje tolik dětí nově do vzdělávacího systému, ale ty stávající postupují do vyšších stupňů škol, a finanční nároky jsou na ně proto vyšší. To zabezpečeno není a v rozpočtu se nepočítá ani s prostředky na inkluzi. Je třeba zohlednit i fakt, že pokud se bude přidávat 10 procent dalším m skupinám státních zaměstnanců, nemohou platy ve školství růst na slibovaných 130 procent průměrného – platu. Chceme proto s ministrem financí i premiérem dále vyjednávat o navýšení platů. O našich krocích informujeme kolegy ve školách, členskou základnu školských odborů a také všechny asociace ve školství, aby ti všichni vyjádřili podporu našim dalším akcím. Jsme připraveni se o rozpočet dál poprat.

Počítáme s tím, že před volbami nám zase po politické strany b budou slibovat, jak je pro ně školství prioritou a jak by všem ve školství peníze přidali, ale realita lita bývá pak úplně jiná. Nemáme paměť tak krátkou a víme, jak tomu bylo v předcházejících letech.

Přála bych všem školským pracovníkům, aby si užili zaslouženou dovolenou a přes prázdniny si odpočinuli. Měli by se však také připravit na to, že září bude pravděpodobně „horké“. Zřejmě si budeme muset o naše požadavky říci razantněji.

Když to shrnu, tak my v současné době chceme, aby byly splněny sliby, které nám byly dány. Celé léto budeme proto situaci pozorně sledovat. Jestliže se rozpočet pro školství nebude vyvíjet tak, jak nám bylo slíbeno, vyhlásíme stávkovou pohotovost a na září budeme připravovat stávku.

Markéta Seidlová, místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství

zdroj: http://www.e-sondy.cz/aktualne/6597-3/odbory-se-soustredi-na-zvyseni-skolskeho-rozpoctu

Můžete zanechat svůj komentář: