Ministr Jan Chvojka: Dneškem končí kulaté stoly k revizi Ústavy

Ministr Jan Chvojka: Dneškem končí kulaté stoly k revizi Ústavy

O případných ústavních úpravách v oblasti soudní moci dnes jednal již čtvrtý, a poslední, kulatý stůl k revizi Ústavy ČR. Konal se pod záštitou ministra pro legislativu a lidská práva Jana Chvojky. Odborné diskuze se účastnilo na dvacet předních právních expertů z České republiky.

Zajímá mne názor odborníků na nejdůležitější varianty zakotvení soudní moci do ústavního pořádku naší republiky, zejména způsob jmenování předsedy a místopředsedů Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. Osobně jsem přesvědčen, že kontrasignaci, tedy spolupodpis předsedou vlády, by obsahovat nemusel,“ řekl ministr Chvojka. „Stejně tak podporuji prodloužení funkčního období soudců Ústavního soudu z deseti let na dvanáct a znemožnění opakovaného jmenování do této funkce, dodal ministr.

Z dalších prioritních témat právní experti diskutovali, zda by ústava státu po revizi neměla obsahovat také úpravu přijímání nových soudců, zda a jakým způsobem zpřísnit podmínky pro kandidáty na ústavní soudce a jak posílit princip otevřenosti přístupu k soudnímu povolání.

Velkou pozornost odborníků vyvolala míra balance moci soudní a ústavodárné, zejména otázka, zda Ústavnímu soudu přináleží pravomoc zrušit ústavní zákon. Nejednoznačný závěr vyplynul z diskuze, má-li být Ústavní soud vedle prezidenta nominován i dalšími státními institucemi, například Poslaneckou sněmovnou, Senátem či vysokými soudy.

Tímto kulatým stolem uzavíráme sérii diskuzí tematicky věnovaných jednotlivým částem Ústavy, upozornil ministr Jan Chvojka.

První kulatý stůl o revizi Ústavy svolal ministr na 16. prosince 2016. V ten den uplynulo 24 let od schválení Ústavy současné České republiky. Byl věnovaný ústavním normám, zakotvení obecního zřízení do Ústavy, vztahu Senátu a Sněmovny a úpravě kontrasignovaných pravomocí.

Druhý kulatý stůl, k moci zákonodárné, se uskutečnil 9. února 2017. Odmítl možnost zavedení klouzavého mandátu, podpořil prodloužení lhůty Senátu na projednání sněmovních návrhů a doporučil, aby nárok na podání návrhu zákona měla pouze skupina poslanců, a ne jeden poslanec sám o sobě.

Třetí kulatý stůl z 28. dubna 2017 věnovaný moci výkonné se soustředil na otázky spojené s kompetencemi hlavy státu.

Cílem tematicky zaměřených debat právních expertů bylo diskutovat o změnách Ústavy tak, aby mohl být ve shodě napříč politickým spektrem komplexně předložen návrh změn Ústavy ČR.

zdroj: https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/ministr-jan-chvojka-dneskem-konci-kulate-stoly-k-revizi-ustavy/

Můžete zanechat svůj komentář: