Kariérní řád učitelů je rozumný kompromis

Kariérní řád učitelů je rozumný kompromis

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství se kariérním systémem učitelů zabývá prakticky od doby účinnosti zákona o pedagogických pracovnících od roku 2005. Současný aktuální návrh kariérního řádu, který nyní bude po vrácení a doplnění Senátem ČR projednávat znovu Poslanecká sněmovna ČR, byl velmi důkladně a podrobně diskutován v rámci tohoto odborového svazu.

Na nejrůznějších úrovních se k němu vyjadřovali členové odborového svazu školství – učitelé i vedoucí pracovníci. Několikrát byl konzultován jeho záměr i v rámci Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), která jeho cíle podpořila. Výsledkem je kompromis, který se dá doprovodnými právními předpisy nastavit tak, že bude reflektovat současnou pedagogickou praxi a nebude vyžadovat po učitelích zbytečné papírování. Školské odbory s ministerstvem školství dohodly, že v průběhu ověřování a zavádění kariérního systému se povede s pedagogickou veřejností široká diskuse.

Z diskusí ke kariérnímu řádu nikdy nevyplývalo, že v podobě, v jaké je nyní, by měl být zamítnut, protože je zbytečný, či že by měl být vypracován zcela odlišný. ČMKOS proto nesouhlasí s aktivitami, které odmítají respektovat dohodnutý rozumný kompromis a které dokonce vyzývají k jeho zamítnutí. ČMKOS a školské odbory apelují na poslance, aby setrvali na znění návrhu novely zákona č. 563/2004 Sb., který již jednou schválili.

zdroj: http://www.e-sondy.cz/aktualne/6607-3/cmkos-podporuje-skolske-odbory

Můžete zanechat svůj komentář: