Policii České republiky nyní naleznete na Facebooku, Twitteru i YouTube

Policii České republiky nyní naleznete na Facebooku, Twitteru i YouTube

Datum jednadvacátého června je každoročně pojímáno jako den Policie České republiky. A právě v tento symbolický den spouštíme provoz profilů Policie České republiky na sociálních sítích.

Naše profily naleznete pod následujícími odkazy:

Facebook (facebook.com/PolicieCZ)
Twitter (twitter.com/PolicieCZ)
YouTube (youtube.com/PolicieCZ)

Pomocí našich profilů, které byly k účelu komunikace Policie ČR zřízeny a ověřeny, chceme oslovit širší vrstvy obyvatel.

„Sociální sítě jsou fenoménem současné doby a prostředkem ke komunikaci využívaným podstatnou částí nejen české společnosti. Policie České republiky nemůže stát bokem a jako moderní bezpečnostní sbor se tak počínaje dneškem aktivně zapojí do tohoto prostředí,“ uvedl policejní prezident genmjr. Tomáš Tuhý.

Jednotlivé profily budeme využívat především dle jejich samotného určení. Videokanál YouTube je již nyní naplněn policejními klipy a videozáznamy s nejrůznější tématikou, od prezentačních klipů až po preventivně zaměřená videa. Profil na Facebooku bude sloužit jako prostředek ke sdílení zajímavých informací z policejního života, ke sdílení preventivních informací a svou podstatnou roli může zastat i v případě oslovení a následného náboru mladých potenciálních uchazečů o práci u Policie České republiky. Na převážně zpravodajské sociální síti Twitter budeme postupně sdílet informace vztahující se k bezpečnostním opatřením, bezpečnostní situaci případně k situaci v silničním provozu.

Na jednotlivých profilech jsme stanovili pravidla diskuse po vzoru veškerých „velkých hráčů“ v prostředí sociálních sítí. Nepřípustné jsou tedy nadávky, urážky apod. Platí také, že tyto profily neslouží k podávání trestních oznámení ani jako prostředek komunikace v případě bezprostředního ohrožení zdraví či života. K tomu je určena tísňová linka Policie ČR 158, pravidla a možnosti pro podání trestního oznámení naleznete na webových stránkách http://portal.gov.cz/

zdroj: http://www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-spoustime-komunikaci-na-socialnich-sitich.aspx

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.