Policisté se zaměří na hazard, alkohol, drogy u dětí v období letních prázdnin

Policisté se zaměří na hazard, alkohol, drogy u dětí v období letních prázdnin

První náměstek policejního prezidenta brig. gen. Martin Vondrášek společně s republikovou koordinátorkou prevence kriminality pplk. Zuzanou Pidrmanovou, ředitelem odboru dohledu Generálního ředitelství cel plk. Petrem Müllerem a s národním protidrogovým koordinátorem Mgr. Jindřichem Vobořilem, Pg. Dip. dnes tiskovou konferencí zahájil preventivní akci zaměřenou na zákaz prodeje a podávání alkoholu, cigaret, nelegálních drog a dodržování zákazu hazardního hraní dětí.

Policie České republiky ve spolupráci s odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Celní správou ČR, Českou obchodní inspekcí, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, Ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími subjekty navazují na dřívější celorepublikové akce typu „Alkohol“

„Policie provádí kontroly zaměřené na zákaz požívání alkoholu a drog standardně, nicméně celorepublikový charakter a zapojení tolika kontrolních subjektů je v tomto případě výjimečné. Jedná se o sérii třech akcí, které důkladně a komplexně prověří zejména činnost personálu a majitelů provozoven, zda dodržují platnou legislativu. Nicméně primární cíl akce je předcházet patologickým jevům, kterým jsou děti v letních měsících vystaveny,“ uvedl brig. gen. Martin Vondrášek.


Kontroly budou probíhat v období letních prázdnin a v září, vždy jeden týden v měsíci.

Celostátní akce s pracovním názvem HAD 2017 má preventivní charakter. „Akce by měla přispět především k budování zodpovědnosti u dospělých, kteří jsou těmi, kdo obvykle nezletilým alkohol, tabák či drogu, vzhledem k vysoké toleranci v ČR, nabídnou. Zaměříme se na kontrolu zákazu podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků dětem. Pozornost bude věnována i distribuci a držení drog a hazardnímu hraní u  dětí ve vztahu k aktuální legislativě,“ přiblížila zaměření akce pplk. Zuzana Pidrmanová

„Vnímám tuto spolupráci napříč kontrolními orgány a ministerstvy jako klíčovou, protože prevence v oblasti konzumace legálních drog a hazardního hraní je u nás, oproti drogám nelegálním, podchycena nedostatečně. A zvlášť co se týče dětí a mladistvých,“ říká Mgr. Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor s tím, že je přesvědčen, že realizované preventivní kampaně ve spolupráci s policií přispěly ke snížení konzumace alkoholu dětmi u nás.

„ V rámci součinnosti se při kontrolní akci zacílíme na oblast hazardu, který je naší prioritou. Kontrola se zaměří na provozovatele, zda umožní vstup do herního zařízení osobám mladší 18 let a zda provozovatel umožní těmto osobám hraní na výherních automatech. Dále se budeme soustředit na neokolkovaný alkohol a tabákové výrobky,“ uvedl plk. Petr Müller.

K preventivní kontrolní akci přistupuje policie a vláda na základě dlouhodobých výzkumů, které poukazují na vysokou toleranci české společnosti k hazardnímu hraní dětí a nadměrné konzumaci alkoholických nápojů dětmi.

zdroj: http://www.policie.cz/clanek/prevence-o-prazdninach.aspx

Můžete zanechat svůj komentář: