MPSV pošle krajům peníze na sociální služby do konce června

MPSV pošle krajům peníze na sociální služby do konce června

Kvůli dlouhodobě velmi nízkým platům zaměstnanců v sociálních službách schválila
vláda na konci května návrh ministryně Michaely Marksové, který přinese výrazné
zlepšení jejich situace. Spolu s tímto opatřením vláda schválila dofinancování
sociálních služeb více než miliardou korun.

Zaměstnanci Ministerstva práce a sociálních věcí dokázali v rekordním čase od rozhodnutí
vlády vyřídit celý dotační proces. Až na tři kraje, ale nejsou krajští zastupitelé schopni svolat
zasedání zastupitelstev, díky tomu se peníze k poskytovatelům nejspíše nedostanou včas.

Ministryně Marksová prosadila na vládě změnu tarifů u zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, což s platností od prvního července bude znamenat zvýšení platů sociálních
pracovníků a pečovatelů o 23 % a ostatních, většinou technických a administrativních,
zaměstnanců v sociálních službách o 9,4 %.

„Od nástupu do vlády jsem se zasadila o každoroční růst platů v sociálních službách.
Poslední změna tarifů pomůže téměř 165 tisícům zaměstnanců s nejnižšími platy,“ uvedla
ministryně Michaela Marksová.

Vláda zároveň schválila částku 1 162 305 856 Kč, ze které se zvýšení zaplatí. Peníze jdou
z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí i Ministerstva financí. Kraje budou mít
finance k dispozici na svých účtech do 30. června. Dofinancování sociálních služeb
zahrnuje, jak výše zmíněné navýšení platů, tak i částku na mzdy, protože podle zákon o
sociálních službách nelze poskytovat dotaci pouze veřejnému sektoru, ale všem
poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zařazeni do sítě sociálních služeb a podali
žádost o dotaci na rok 2017.

MPSV v posledních třech letech dofinancovalo platy a mzdy na sociální služby několikrát.
V říjnu 2014 proběhlo dofinancování ve výši 335 mil. Kč, v červenci 2015 v celkové výši 720
mil. Kč a v červenci 2016 putovalo na dofinancování platů v sociálních službách 270 mil. Kč.

zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30841/TZ_-_MPSV_posle_krajum_penize_do_konce_cervna.pdf

Můžete zanechat svůj komentář: