Olga Sehnalová: Aktivitu Evropské komise v odstraňování dvojí kvality potravin považuji za zcela nedostatečnou, tlak ze strany státních orgánů musí pokračovat

Olga Sehnalová: Aktivitu Evropské komise v odstraňování dvojí kvality potravin považuji za zcela nedostatečnou, tlak ze strany státních orgánů musí pokračovat

Ministerstvo zemědělství dnes zveřejnilo průzkum porovnání 21 vybraných druhů zboží v pěti státech.

„Dnes prezentované výsledky průzkumu dvojí kvality jsou dalším potvrzením dřívějších testů, že praxe dvojí kvality výrobků na první pohled stejných, existuje. Vítám, že studie vznikla, protože doplnila předchozí testy, které jsem zadala v roce 2012 a další iniciovala v roce 2015. Je dobře, že Ministerstvo zemědělství má nyní již tedy k dispozici své vlastní testy, které může za Českou republiku oficiálně prezentovat na různých fórech,“ uvedla k tomu poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová, která se touto problematikou zabývá již více než šest let.

„Za přínosné považuji zejména zařazení nepotravinářského zboží, v tomto případě pracích prášků, do testování. I zde výsledky potvrzují předchozí domněnky a poznatky spotřebitelů. Důkladnější průzkum na toto téma nám stále chybí, včetně zařazení dalšího nepotravinářského zboží, například kosmetiky, dětských plen, atd.,“ doplnila poslankyně.

„Testování v pěti zemích střední Evropy podpoří dlouhodobé snahy o celoevropské řešení, po kterém volá na můj podnět také rezoluce Evropského parlamentu z roku 2013. Nechuť Evropské komise situaci řešit je nepřijatelná a až poslední průzkumy, které se provádějí v jednotlivých státech, způsobují nesmělé a spíše neochotné kroky se do tématu pouštět. Aktivitu Evropské komise považuji dosud za zcela nedostatečnou. Proto musí tlak ze strany státních orgánů pokračovat,“ myslí si Olga Sehnalová.

zdroj: https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/o-sehnalova-aktivitu-evropske-komise-v-odstranovani-dvoji-kvality-potravin-povazuji-za-zcela-nedostatecnou-tlak-ze-strany-statnich-organu-musi-pokracovat/

Můžete zanechat svůj komentář: