Ministr Jan Chvojka: Koncept občanského vzdělávání předložíme v září

Ve středu 26. července se v Lichtenštejnském paláci v Praze uskutečnila veřejná konzultace k základnímu rámci občanského vzdělávání. Účastnilo se jí na 80 odborníků z řad veřejné správy, školství a vzdělávacích institucí.

Ministr Jan Chvojka, pod jehož patronací se akce konala, označil občanské vzdělávání za jeden z hlavních nástrojů pro rozvoj občanské společnosti a demokracie v České republice. Zdůraznil, že občanské vzdělávání by mělo být postaveno na dvou pilířích, na Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod.

„Považuji za důležité, aby občanské vzdělávání bylo především nadstranické a nebylo prvoplánově propagandistické. Nesmí být nastaveno tak, že by vedlo ke zneužití či manipulaci s občany,“ řekl ministr Jan Chvojka a dodal, že usiluje o konsenzus všech demokratických politických stran.

Ke zpracování koncepce vede mimo jiné podle ministra i skutečnost, že současný demokratický systém je veřejností vnímán jako samozřejmost a dochází tedy k představě, že o něj není nutné pečovat. Nicméně ze samotné evropské historie vyplývá fakt, jak křehká svoboda bývá.

„Jsem proto rád, že dnes jsme se poměrně intenzivně věnovali nacházení souladu na základních parametrech občanského vzdělávání. Aby mělo občanské vzdělávání v budoucnu smysl, musíme pro něj najít vyvážený, udržitelný a přijatelný rámec, který demokracii pomůže posilovat, nikoliv jí škodit,“ podtrhl ministr.

Koncept občanského vzdělávání nyní projedná pracovní skupina v Poslanecké sněmovně a poté projde meziresortním připomínkovým řízením. „V září předložím tento materiál vládě ke schválení,“ dodal ministr Chvojka.

zdroj: https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/ministr-jan-chvojka-koncept-obcanskeho-vzdelavani-predlozime-v-zari/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap