Česká pomoc ukrajinské policii přináší konkrétní výsledky

Česká pomoc ukrajinské policii přináší konkrétní výsledky

Dne 31. 7. 2017 podepsal šéf Národní policie Ukrajiny důležité nařízení, které ji odlišuje od „předmajdanovského“ období a přibližuje ji policejním sborům zemí na západ od jejích hranic. Od nynějška se na Ukrajině stávají povinným prvkem bezpečnostních opatření tzv. antikonfliktní týmy. Tyto týmy dlouhodobě a systematicky trénovali a připravovali čeští policisté. 

Mnoho dnů strávili s ukrajinskými kolegy čeští policisté z antikonfliktních týmů, kteří za dobu svého působení proškolili celkem 120 policistů, z toho 23 instruktorů, ze šesti oblastí (Kyjev, Charkov, Lvov, Oděsa, Chmelnyckyj a Dnipro). Jejich práci vysoce hodnotila jak ukrajinská strana, tak Poradní mise Evropské unie, jejíž mandát je zaměřen na podporu bezpečnostních reforem a s níž Česká republika úzce spolupracuje. Výcvik antikonfliktních týmů přinesl své první ovoce – ukrajinští „akáti“ již mají za sebou první nasazení v rámci masových akcí. Díky přijatému nařízení by se tento dosud ojedinělý jev měl stát nedílnou součástí zvládání hromadných akcí.

Nejedná se nicméně o jedinou aktivitu, kterou se česká bezpečnostní komunita snaží pomáhat té ukrajinské.

Ukrajinská policie se nachází v nesnadné situaci a prochází dynamickým vývojem. Zajištění stability tamního bezpečnostního sektoruje, nejen s ohledem na zrušení vízové povinnosti, pro Českou republiku strategicky důležité. Na pomoc této zemi byly proto využity mimo jiné také prostředky určené na zahraniční rozvojovou spolupráci, díky kterým se realizovalo mnoho aktivit s cílem podpořit místní bezpečnostní reformy.

Mezi českými a ukrajinskými experty probíhala dlouhodobě celá řada jednání.  Byla posuzována ukrajinská poptávka a česká nabídka s důrazem na praktickou využitelnost a udržitelnost. S ohledem na kompletní obměnu složení bezpečnostních sborů a nástup mladých nováčků bylo nutné zajistit kvalitní přípravu a trénink. Českou pomoc bylo třeba koordinovat s aktivitami dalších zemí Evropské unie a jiných států. Témata možné spolupráce byla diskutována i během setkání policejních prezidentů genmjr. Tomáše Tuhého a gen. Sergie Kniazieva ve dnech 21. – 24. května v Praze. Během jednotlivých jednání byly vytyčeny čtyři klíčové oblasti spolupráce a podpory, na které se Ministerstvo vnitra především zaměřuje: pořádková policie, technologie, korupce a prevence.

Nad rámec výcviku antikonfliktních týmů byla spolupráce v oblasti činnosti pořádkové policie podpořena pozváním ukrajinských policistů z oddílů, které nově nahradily rozpuštěnou speciální jednotku Berkut, na mezinárodní konferenci speciálních pořádkových jednotek konanou v červnu letošního roku v Praze. Zde měli možnost se setkat se zástupci speciálních pořádkových jednotek západoevropských a středoevropských zemí. České speciální pořádkové jednotky pro ně rovněž prezentovaly taktické postupy, techniku i výcvik v polygonu ve Zbirohu.

V oblasti posílení technologických kapacit čeští policisté seznamovali ukrajinské kolegy se svou informatikou (operační nástroje, softwarová a hardwarová podpora ad.). Podobný servis poskytli také experti Hasičského záchranného sboru, kteří ukrajinské partnery navíc instruovali o fungování linky 112. Zástupci Úřadu generální prokuratury Ukrajiny se v České republice seznámili s vývojem a technologickou podporou inovovaného systému „Elektronické trestní řízení“, s fungováním datových schránek a se systémem eGovernment.

V rámci spolupráce v oblasti boje proti korupci bylo ukrajinské protistraně představeno fungování Generální inspekce bezpečnostních sborů, systém vnitřní kontroly policie, problematika zkoušek spolehlivosti a aplikace zákona o střetu zájmů. S cílem podat ukrajinským partnerům co možná nejkomplexnější obrázek spolupracovalo Ministerstvo vnitra také s nevládní organizací Transparency International, jejíž zástupkyně přiblížila vlastní pohled na korupci v Policii ČR.

Velký ohlas vyvolal projekt koordinovaný Prague Security Studies Institute, který se zaměřil na posílení důvěry mezi občany Ukrajiny a jejími bezpečnostními složkami a na preventivní aktivity ve třech městech západní Ukrajiny. Kombinovaný tým odborníků z nevládních organizací a bezpečnostních složek se věnoval ochraně dětí, obchodu s lidmi, drogové prevenci, vytváření map kriminality a jejich analýze.

Náklady šesti letos již uskutečněných projektů činily bezmála 900 000 Kč. Na ostatní projekty, které jsou plánovány v tomto roce, je vyčleněno dalších přibližně 650 000 Kč.

Reakce ukrajinských bezpečnostních specialistů, veřejnosti i médií na českou pomoc je velmi pozitivní, a česko-ukrajinská spolupráce bude tak i nadále pokračovat. Velké poděkování za nadstandardní práci patří zúčastněným policistům, hasičům, pracovníkům Generální inspekce bezpečnostních sborů, Policejní akademie a v neposlední řadě i zástupcům nevládních organizací.

zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/ceska-pomoc-ukrajinske-policii-prinasi-konkretni-vysledky.aspx

Můžete zanechat svůj komentář: