Kdy mohu začít s dítětem jezdit autobusem?

Kdy mohu začít s dítětem jezdit autobusem?

Novější typy autobusů určené k meziměstské nebo dálkové přepravě jsou vybaveny bezpečnostními pásy. Zákon o provozu na pozemních komunikacích (361/2001 Sb.) ukládá řidiči vozidla povinnost vyzvat cestující starší tří let nebo jejich doprovázející osoby k použití bezpečnostních pásů, pokud je jimi vozidlo vybaveno. Pokud je vozidlo těmito pásy vybaveno, musí osoba starší tří let mít vlastní sedadlo a být těmito pásy bezpečně připoutaná.

Protože právní předpisy, dokumenty ES, vyráběná technická zařízení a konstrukce autobusů neřeší, není přeprava dětí do tří let věku v autobusech podporována. Za přepravu takového dítěte odpovídá především doprovodná osoba. Dítě do tří let věku Ministerstvo dopravy nedoporučuje v dálkových autobusech přepravovat.

JAK BEZPEČNĚ PŘEPRAVIT DÍTĚ AUTOBUSEM?

Vlastní autosedačku nelze použít, protože ty jsou vyráběny buď pro připevnění tříbodovými bezpečnostními pásy pro dospělé nebo pro připevnění systémem ISOFIX. Tyto sedačky nelze k sedadlům poutat dvoubodovým bezpečnostním pásem, proto není jejich použití v autobusech doporučeno.

Za nejbezpečnější přepravu dítěte staršího tří let v autobuse je považováno jeho samostatné sezení na místě s bezpečnostním pásem, který je na sedadle k dispozici. V případě havárie autobusu se takto připoutané dítě udrží v prostoru sedadla a jeho případná zranění budou minimalizována proti dítěti nepřipoutanému.

Dvoubodový bezpečnostní pás pro dospělé (pás bederní) je proti pásu tříbodovému (pás bederní a pás hrudní) pro poutání osoby méně vhodný. V případě čelního nárazu vozidla se síla působící na osobu připoutanou dvoubodovým bezpečnostním pásem soustředí pouze do kyčlí, v horším případě do měkkých částí břicha, kdežto při použití pásů tříbodových je síla rozložena mezi kyčle a hrudní koš. Uživatel bezpečnostního pásu je při nárazu vozidla držen v prostoru sedadla. Uživatel, který žádným bezpečnostním pásem zajištěn není, je při nárazu vozidla vytažen nárazovou sílou ze sedadla a pohybuje se po kabině vozidla do doby styku s pevnou překážkou.

Z technických i finančních důvodů je většina bezpečnostních pásů v autobusech dvoubodová, proto v nich nelze používat dětské zádržné systémy.

ORGANIZOVANÉ DĚTSKÉ ZÁJEZDY

Organizátor zájezdu by měl dostatečně s předstihem u dopravce poptávat zajištění autobusů vybavených sedadly s bezpečnostními pásy. Tyto autobusy jsou totiž v denní permanenci a může být obtížné je v požadovaném termínu zajistit. Organizátor by měl požadovat vozidlo s dostatečným počtem míst k sezení, protože se doporučuje, aby každá přepravovaná osoba měla vlastní samostatné sedadlo.

zdroj: https://www.babyweb.cz/mohu-zacit-ditetem-jezdit-autobusem?utm_source=tapito&utm_medium=app_android&utm_campaign=tapito_article

Můžete zanechat svůj komentář: