Jan Chvojka: Lidská práva jsou pro všechny

Jan Chvojka: Lidská práva jsou pro všechny

Když jsem před devíti měsíci začal řídit úřad ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, chtěl jsem mimo jiné změnit zažité chápání tohoto úřadu, o němž se říkalo, že řeší pouze sociální potřeby menšin.

Doufám, že se nám podařilo vymanit z předpojatých schémat. Mluví za to, mimo jiné, i dosavadní výsledky v oblasti posílení ochrany práv zdravotně postižených. Veřejný ochránce práv bude moci díky rozšíření pravomocí sledovat dodržování práv zdravotně postižených lidí, dávat návrhy k jejich dodržování a ochraně. Dále se daří pokračovat v odstraňování bariér ve veřejných budovách a tlačit na zlepšování prostředí pro zdravotně postižené.

Podařilo se také zmírněním zavedení EET ochránit více než 2000 zrakově postižených podnikatelů, kteří by jinak museli přestat podnikat. Pacienti s poruchou autistického spektra a jejich rodiny byli doposud přehlíženi, teď existuje souhrnný podnět, který soustředí jednotlivé složky státu k jedinému cíli, pomoci a ulehčení jejich života.

Úřad udělal i kus práce s pomocí romské menšině v oblasti zaměstnanosti a sociálním vyloučením. Řeší i staré křivdy. Jedna z posledních je existence velkovýkrmny prasat na místě tragédie romského holokaustu v Letech. Vláda jej konečně vykoupí a tím skončí mezinárodní ostuda České republiky.

Legislativní rada vlády v současném složení pracuje jako tým profesionálních nepolitických legislativců, kteří zpracovali téměř 1000 stanovisek k připravovaným zákonům a připravili několik velmi důležitých zákonů: zákon o státní službě, novelu zákona o zpravodajských službách, která přispěla k významnému posílení kontroly zpravodajských služeb nebo novelu zákona o sdružování v politických stranách a hnutích. Další zákony připravené nebo spolu připravené sekcí legislativní rady vlády, přispěly ke zvýšení transparentnosti státu a přitvrdily v boji proti korupci.

Do konce mandátu této vlády se chci primárně věnovat ještě dvěma důležitým věcem. Protože doposud neexistují transparentní pravidla pro ovlivňování legislativního procesu, předložím do 30. září věcný návrh zákona o lobbingu. Společnosti také ještě dlužíme zákon o sociálním podnikání. Opravdu nutně potřebujeme zákon, který stanoví a sjednotí pravidla pro sociální podnikání. Podnikání, kde není hlavní prioritou zisk ale společenská pomoc, je nezbytnou součástí záchranné sociální sítě státu, sítě, která pomáhá starším lidem, lidem sociálně potřebným, či zdravotně postiženým. Když sociální podnikání může skvěle fungovat v zemích Evropské unie, mělo by fungovat a pomoci i lidem v České republice.

zdroj: https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/jan-chvojka-lidska-prava-jsou-pro-vsechny/

Můžete zanechat svůj komentář: