Stanovisko ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka k prohlášení Ministerstva financí

Stanovisko ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka k prohlášení Ministerstva financí

Ohrazuji se proti tvrzení ministra financí Ivana Pilného, že Ministerstvo zahraničních věcí neposkytne žádné prostředky ze svého rozpočtu na zvýšení platů učitelů.

Dnes jsme Ministerstvu financí sdělili, že jsme připraveni ušetřit v rámci našeho rozpočtu až 120 milionů Kč, což odpovídá více než 15 % z našich nespotřebovaných nároků z předešlých let.

Nicméně veškeré tyto prostředky Ministerstva zahraničních věcí jsou již alokovány, a to zejména na dlouhodobé investiční akce. Byť ministerstvo nedisponuje žádnými volnými prostředky, což jsme potvrdili v materiálu dle požadavku MF, našel jsem způsob, jak tyto prostředky ušetřit a jít ostatním rezortům příkladem.

Co jsem slíbil, dodržím.

Lubomír Zaorálek, ministr zahraničí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.