Odborníci diskutovali o praxi v oblasti ochrany dětí v diagnostických a výchovných ústavech

Odborníci diskutovali o praxi v oblasti ochrany dětí v diagnostických a výchovných ústavech

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová zahájila mezinárodní konferenci nazvanou „Detence dětí v zařízeních sociální péče“, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádalo v rámci předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy. Konference probíhá ve dnech 11. – 12. září 2017 v Národní technické knihovně v Praze.

Tématem konference bylo umísťování dětí do některých typů zařízení ústavní péče, například diagnostických nebo výchovných ústavů. V rámci systému sociální ochrany dětí se diskutovalo o příkladech z praxe ve vybraných členských státech Rady Evropy, zejména ze střední a východní Evropy, v otázkách zajištění ochrany a výchovy dětí a zároveň zhodnocení praxe v kontextu závazků v oblasti lidských práv.

„Vítám každou diskusi o tématu ochrany dětí a zajištění jejich základních lidských práv. Současný systém by se měl změnit tak, aby zacházel s každým dítětem a mladým člověkem jako s jedinečnou bytostí, která právě teď žije svůj život. Jenom takový systém mladému člověku umožní, aby z něj mohl co nejvíce využít pro sebe a plnohodnotně mohl rozvíjet svoje schopnosti až do dospělosti,“ řekla ministryně Michaela Marksová.

Konference se zúčastnili zástupci MPSV a také řada významných zahraničních odborníků, mimo nezávislého experta pro zpracování Globální studie OSN o dětech zbavených osobní svobody Manfreda Nowaka, zvláštního zpravodaje OSN pro právo na zdraví Dainiuse Purase, stejně jako odborníků z Dánska, Polska, Bulharska, Irska, Itálie i USA.

zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/31523/TZ_-_Odbornici_diskutovali.pdf

Můžete zanechat svůj komentář: