Bohuslav Sobotka: Schválená koncepce rodinné politiky dává jasnou vizi, jak český rodinám pomoci

Bohuslav Sobotka: Schválená koncepce rodinné politiky dává jasnou vizi, jak český rodinám pomoci

Kvalitní rodinná politika by měla být cílem každé vlády. Naše vláda podnikla v podpoře rodin řadu kroků, od zvýšení porodného a zavedení daňových slev na druhé a další dítě přes zavedení dlouhodobého ošetřovného až po podporu výstavby nových škol a školek a nabídku levných úvěrů na bydlení pro mladé prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení.

Přesto je v oblasti rodinné politiky stále co zlepšovat. V České republice setrvale klesá porodnost, populace stárne, mladí lidé těžko shánějí dostupné bydlení či školku pro své děti. Také koncepční práce vlády nebyla na odpovídající úrovni – zatím poslední koncepční dokument z oblasti rodinné politiky pochází z roku 2008 a od té doby došlo ve společnosti k řadě změn.

Jsem rád, že se nám tuto skutečnost podařilo těsně před koncem našeho mandátu napravit. Koncepce rodinné politiky připravená Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Odbornou komisí pro rodinnou politiku a dalšími úřady státní správy vychází z principu svobodného výběru životní strategie každého jedince. Jejím záměrem je podpořit všechny typy rodin bez rozdílu a ocenit jejich přínos pro společnost. Analyzuje aktuální situaci rodin v České republice a navrhuje řadu konkrétních opatření, jak ji zlepšit, včetně případných finančních dopadů na stát i rodiny.

Za klíčové koncepce považuje vytvořit příznivější společenské klima a socio-ekonomické podmínky pro fungování rodin, odstraňovat bariéry a společenské tlaky, kterým jsou rodiny vystaveny a které ohrožují jejich funkčnost, posilovat vědomí a význam rodinných hodnot a podpořit porodnost.

Jsem přesvědčen, že materiál, který jsme dnes schválili, představuje kvalitní vizi rodinné politiky, na níž může příští vláda v následujících letech stavět.

zdroj: https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/b-sobotka-schvalena-koncepce-rodinne-politiky-dava-jasnou-vizi-jak-cesky-rodinam-pomoci/

Můžete zanechat svůj komentář: