Ministryně Michaela Marksová předala ocenění za společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Ministryně Michaela Marksová předala ocenění za společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Ocenění za přínos k rozvoji společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a za implementaci tohoto principu udělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zemědělství během konference Odpovědné veřejné zadávání 2017, která se konala 19. září v Lichtenštejnském paláci v Praze.

Z rukou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové letos ocenění převzali zástupci statutárního města Most a státního podniku Povodí Vltavy. Zvláštní ocenění za podporu rozvoje odpovědného veřejného zadávání v ČR obdržela Sarah Ireland z Velké Británie.

„Odpovědné zadávání veřejných zakázek má velký potenciál pro města, kraje i ministerstva, aby efektivněji nakládaly s veřejnými prostředky. Jsem ráda, že se toto téma daří v České republice prosazovat a že dnes můžeme ocenit ty, kteří dokázali tuto příležitost využít, uplatňují tento přístup a jsou jeho průkopníky,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „Veřejné zakázky se nemusí dávat nejnižší ceně, ale mají zohledňovat nejrůznější další kritéria, třeba zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané, matky a dětmi, děti z dětských domovů či třeba zvolit postupy šetrnější k životnímu prostředí,“ doplnila ministryně Marksová.

Na konferenci s podtitulem Strategický přístup ve veřejném nakupování debatovali odborníci z České republiky i ze zahraničí o tom, jak úspěšně zakomponovat odpovědné aspekty při zadávání veřejných zakázek v organizaci, a zabývali se i otázkou efektivity a možnostmi měření dopadů tohoto přístupu. O konkrétních příkladech z praxe měli účastníci možnost diskutovat s odborníky z Velké Británie, Norska a Polska.

„Nejdůležitější je si uvědomit, že prosazujete změnu ve způsobu zadávání veřejných zakázek. Musíme pochopit příležitosti, které nám tento přístup přináší a porozumět tomu, jak využít jeho možnosti a dopad,“ řekla Sarah Ireland, ředitelka odboru pro strategie veřejného nakupování městské části Croydon v Londýně.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce koncept společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek rozšířit mezi veřejné zadavatele v celé České republice. Letos vydalo k tomuto tématu metodickou publikaci, zadavatelům veřejných zakázek nabízí podporu při přípravě konkrétních zakázek a snaží se také o nastavení dlouhodobých vztahů pro rozvoj odpovědného zadávání. Memorandum o spolupráci již podepsalo s Lesy České republiky, Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Masarykovou univerzitou a Univerzitou Palackého v Olomouci. Od zahájení projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání v březnu 2016 byla tato konference jednou z již téměř třiceti akcí, kterých se zúčastnilo více než 700 osob.

zdroj: https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/ministryne-marksova-predala-oceneni-za-spolecensky-odpovedne-zadavani-verejnych-zakazek/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.