Na mzdy v sociálních službách obdrží Liberecký kraj od státu ještě 34 milionů korun

Na mzdy v sociálních službách obdrží Liberecký kraj od státu ještě 34 milionů korun

V druhé polovině října obdrží Liberecký kraj ze státního rozpočtu finanční prostředky ve výši 34 milionů korun, které budou určeny na částečné spolufinancování osobních nákladů sociálních služeb souvislosti navýšením mezd platů sociálních službách, nařízeném od 1. 7. 2017.

 Poskytovatelé sociálních služeb budou muset finanční prostředky žádat Liberecký kraj v dalším kole dotačního řízení pro rok 2017. Termín podmínky dotačního kola schválila Rada LK na svém zasedání 19. září.
„Žadatelé budou moci žádat finanční podporu na kofinancování osobních nákladů v termínu od 20. 10. do 24. 10. 2017. Učinit tak musí výhradně elektronicky prostřednictvím internetové aplikace OK služby – poskytovatel, tedy aplikace, kterou pro účely dotačního řízení spravuje Ministerstvo práce sociálních věcí České republiky,“ vysvětlil náměstek hejtmana LK pro sociální oblast Pavel Svoboda.

Po uplynutí tohoto termínu budou žádosti vyhodnocovány návrhy dotace pro jednotlivé sociální služby budou schvalovány během listopadu v orgánech Libereckého kraje. Peníze budou žadatelům vyplaceny v závěru tohoto roku.

„Bližší informace získají zájemci na úřední desce kraje, z krajského informačního systému sociálních služeb z webových stránek odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje,“ doplnil náměstek Svoboda.

zdroj: http://www.svoboda-pavel.cz/na-mzdy-v-socialnich-sluzbach-obdrzi-liberecky-kraj-od-statu-jeste-34-milionu-korun-789cz11/