Bohuslav Sobotka: Na konci funkčního období naší vlády má ČR nejméně nezaměstnaných od května 1998

Bohuslav Sobotka: Na konci funkčního období naší vlády má ČR nejméně nezaměstnaných od května 1998

Podle nejnovějších údajů za září, které zveřejnil Úřad práce ČR, hledá aktuálně práci jen necelých 285 000 osob. To je o 11 911 lidí méně než v srpnu a o 93 343 uchazečů o zaměstnání méně než před rokem. Jde o nejnižší hodnotu od května 1998, kdy tehdejší úřady práce evidovaly 275 322 nezaměstnaných.

Současně dále přibývá i nabízených volných míst. V uplynulém měsíci jich Úřad práce evidoval celkem 206 081, což je o 6 808 více než v srpnu a o 65 088 více než před rokem.

Pro naši končící vládu je to zadostiučinění a důkaz, že se nám české hospodářství podařilo účinnými kroky vytáhnout z pozůstatků světové ekonomické krize až do prosperity, jaká tu nebyla bezmála dvacet let. Podle statistik poklesl například počet nezaměstnaných učitelů a dalších pedagogických pracovníků ve školství, což lze na začátku školního roku dát do souvislosti jak se zásadní změnou financování regionálního školství, kterou jsme prosadili a jež spravedlivěji rozděluje školám peníze, tak i s naším tlakem na vyšší platy učitelů. Jen letos v listopadu dostanou přidáno na platových tarifech o 15 procent, což může být pro řadu adeptů na tuto profesi velmi zajímavé.

Oceňuji také fakt, že se nám daří i nadále snižovat počet dlouhodobě nezaměstnaných. Jen za uplynulý rok klesl v meziročním srovnání podíl těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, o 3,4 %, ve srovnání s rokem 2015 pak o 7,6 %. Je to mimo jiné důkaz dobré práce Úřadu práce ČR, který všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje zvýšenou péči.

Naše vláda se zavázala ve svém programovém prohlášení ke stabilizaci Úřadu práce, který zdědila v dezolátním stavu, a tento svůj závazek splnila. Stabilizovala jeho neutěšený stav zděděný po letech pravicových vlád a obnovila jeho aktivní roli na trhu práce. Postupně jsme navyšovali počet systemizovaných míst, což umožnilo mimo jiné intenzivnější a individuální práci s klienty a efektivnější fungování kontroly vyplácených dávek. Zacílili jsme a zintenzívnili zprostředkovatelskou činnost Úřadu práce ČR a prohloubili jeho proaktivní komunikaci se zaměstnavateli. To přináší výsledky, i pokud jde o uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů na trhu práce, a pomáhá také řešit rostoucí poptávku po kvalifikovaných pracovnících technických a dělnických profesí.

zdroj: https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/premier/projevy/bohuslav-sobotka-na-konci-funkcniho-obdobi-nasi-vlady-ma-cr-nejmene-nezamestnanych-od-kvetna-1998-160448/