Ministryně Michaela Marksová jednala v Lucemburku o vysílání pracovníků v silniční dopravě

Ministryně Michaela Marksová jednala v Lucemburku o vysílání pracovníků v silniční dopravě

Projednávání revize směrnice o vysílání pracovníků je dlouhodobě obtížné. Česko prosazovalo maximální transparentnost národních právních úprav, aby byly vysílající podniky i jejich zaměstnanci před vysláním informováni o platných předpisech a kolektivních dohodách upravujících pracovní a mzdové podmínky v hostitelské zemi. „Vysílající podniky nemohou být hnány k zodpovědnosti za porušení pravidel, o kterých neměly úplné informace,“ uvedla na jednání ministryně Marksová.

Nová pravidla se nebudou vztahovat na silniční dopravu až do doby schválení specifické úpravy vysílání řidičů v rámci silničního balíčku. ČR dále úspěšně vyjednala odložení platnosti směrnice o čtyři roky. Pokud jde o dlouhodobá vyslání, výsledným kompromisem je možnost vyslání až na dobu 18 měsíců. Evropská komise při vyjednávání potvrdila, že směrnice pro vysílání pracovníků se nevztahuje na tranzit přes území členských států EU. Komise se rovněž zavázala přistoupit k dalším krokům vůči členským státům EU v případě nepřiměřeného uplatňování současných pravidel vysílání na mezinárodní dopravu a kabotáž.

Problematiky vysílání pracovníků a opatření k zamezení obcházení pravidel vysílání se dotkla i revize nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. V rámci této revize byla upravena také otázka rovnosti nakládání s vysílanými občany z hlediska jejich přístupu k sociálním dávkám. I tady se podařilo nalézt shodu.

Rada dále schválila text Meziinstitucionální proklamace k Evropskému pilíři sociálních práv. Ten je souborem dvaceti sociálních principů a práv, o jejichž naplnění by členské státy měly usilovat při tvorbě a provádění svých sociálních politik v příští dekádě.

zdroj: https://www.mpsv.cz/cs/31903