Jen čtvrtina Čechů marodí s neschopenkou

Jen čtvrtina Čechů marodí s neschopenkou

Každý Čech je minimálně jednou ročně zralý na neschopenku, ať už kvůli nemoci či úrazu. Ovšem jen zhruba čtvrtina lidí na ni skutečně nastoupí. Ti ostatní si raději vezmou dovolenou, pracují z domova či chodí nemocní dál do práce. Výpadek příjmu je hlavním důvodem, proč lidé marodit odmítají.

Podle průzkumu agentury Ipsos pro společnost Europ Assistance se mezi respondenty nenašel jediný člověk, který by během roku neměl důvod zůstat doma kvůli nemoci či třeba úrazu.

Naopak čtyři pětiny lidí marodí alespoň jednou či dvakrát ročně, ti ostatní dokonce mnohem více.

Zůstat doma v posteli, léčit se a zároveň pobírat nemocenskou, se zdá být tím nejrozumnějším způsobem, jak nemoc řešit. Ovšem jen čtvrtina lidí tak činí. Nejčastěji si berou neschopenku lidé s nízkými příjmy, lidé se základním vzděláním či vyučení. Naopak lidé s vysokoškolským vzděláním či nadprůměrnými příjmy čerpají nemocenské dávky jen výjimečně. Na nemocenskou nastupují tak mnohem častěji ženy než muži (třetina žen vs. pětina mužů).

Téměř tři lidé z deseti chodí během své nemoci do práce, případně umožní-li to zaměstnavatel, pracují z domova. Zhruba stejný počet lidí si vezme dovolenou, během níž se snaží co nejrychleji vyléčit.

Jen každý desátý oslovený má možnost čerpat od svého zaměstnavatele tzv. sick days (zdravotní volno), které pak ještě kombinuje s prací z domova.

Podle průzkumu se Praha v otázce přístupu k řešení nemoci výrazně odlišuje od zbytku republiky – místní zaměstnavatelé jsou zjevně flexibilnější v poskytování práce z domova a zdravotního volna – nemoc tímto způsobem řeší více než polovina pražských zaměstnanců.

Zůstat během nemoci doma na neschopence znamená pro naprostou většinu lidí podstatné snížení jejich příjmů. A právě výpadku příjmů se obává více než polovina lidí.

„Nedostatek financí děsí o něco častěji muže, zejména ty, kteří pracují takzvaně rukama – potřebují být tedy při výkonu povolání skutečně zdraví, a lidi z menších obcí střední příjmové skupiny,“ doplnil Jurij Kostaš ze společnosti Europ Assistance.

Více než dvěma pětinám lidí dělají starosti i komplikace v chodu domácnosti, podle průzkumu trápí téměř tři pětiny žen oproti třetině mužů.

zdroj: http://www.e-sondy.cz/aktualne/6835-3/jen-ctvrtina-cechu-marodi-s-neschopenkou