D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR = skvělá právní ochrana nasmlouvaná v našem zařízení ÚSP Kvasiny kvalitně pracující odborovou organizací

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR = skvělá právní ochrana nasmlouvaná v našem zařízení ÚSP Kvasiny kvalitně pracující odborovou organizací

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR = skvělá právní ochrana nasmlouvaná v našem zařízení ÚSP Kvasiny kvalitně pracující odborovou organizací.

Předseda odborové organizace našeho zařízení v minulosti sdělil, že naše odborová organizace má uzavřenou smlouvu s D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, která poskytuje právní rady/právní ochranu. Každý člen odborů má kartu se svým identifikačním číslem, pod kterým komunikuje s výše uvedenou firmou.

Konkrétní zkušenost?

Na D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR jsem se obrátil opakovaně s prosbou o právní radu a to v občansko-právním problému a sporu. Musím sdělit, že jsem byl podvakrát s pracovníky v telefonickém kontaktu a podvakrát v elektronickém kontaktu.  Jednání telefonickou formou bylo velmi příjemné,vstřícné, naslouchající a s opravdu potřebnou kvalitní právní radou, totéž se týká i elektronické komunikace, velmi rychlá odpověď s jasnými a srozumitelnými informacemi, které skutečně mnoho pomohly. Konkrétně jsem byl v kontaktu s právníky:   Mgr. Lukášem Božekem a Mgr. Vendulou Kroutilovou. D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR vřele ze své osobní velmi kvalitní zkušenosti doporučuji. Níže několik informací o firmě.

Webové stránky:

https://www.das.cz/

Výroční zpráva 2016:

https://www.das.cz/media/about_us/DAS-Vyrocni-zprava-2016.pdf