Osvědčení „Bezpečný podnik“ převzalo 19 společností

Osvědčení „Bezpečný podnik“ převzalo 19 společností

Zástupcům 19 firem předala osvědčení „Bezpečný podnik“ ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová spolu s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce Rudolfem Hahnem. Mezi oceněnými byly nejen společnosti, které se do programu zapojily poprvé, ale i ty, které svůj titul úspěšně obhájily již vícekrát.

„Těší mě, že mohu ocenit firmy, které splnily náročné podmínky programu Bezpečný podnik a tím přispívají ke zvýšení úrovně bezpečnosti práce a pracovní pohody na pracovišti, což je velmi důležité pro každého zaměstnance,“ uvedl náměstek ministryně pro řízení sekce zaměstnanosti Jiří Vaňásek.

Toto ocenění nejen prokazuje, že společnosti mají zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), díky kterému docílily vyšší úrovně kultury a bezpečnosti práce, ale prokazují především funkčnost tohoto systému i na svých pracovištích. Splnění všech požadavků programu prakticky naplňuje zásady dávat při řízení firmy stejnou prioritu jak hlediskům ekonomickým, tak i BOZP a ochraně životního prostředí.

V ČR se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 85 společností, které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení BOZP při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

K 31. 10. 2017 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující společnosti:

ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.; divize Stavební zámky BOSCH DIESEL s.r.o.

Bühler Motor s.r.o.

ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany

ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín

ČZ a.s.

ČZ Řetězy, s.r.o.

ČZ Strojírna, s.r.o.

Ferring-Léčiva, a.s.

Festool s.r.o.

HOCHTIEF CZ a. s.

Chropyňská strojírna, a.s.

KDYNIUM a. s.

Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

Martin Knappe, Pekařství – Cukrářství

Robert Bosch, spol. s r.o.

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.

TRCZ s.r.o.

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Neustálé zlepšování, které je jedním z požadavků programu, pomáhá docílit vyšší úrovně správné praxe v oblasti BOZP, a proto bude MPSV i SÚIP program „Bezpečný podnik“ podporovat i nadále.

zdroj: https://www.mpsv.cz/files/clanky/31955/TZ_MPSV_Osvedceni_Bezpecny_podnik_prevzalo_19_spolecnosti.pdf