Michal Pícl: „Nestrašme apokalyptickými scénáři“

Michal Pícl: „Nestrašme apokalyptickými scénáři“

V novém vydání debaty Jana Macháčka na lidovky.cz se spolupracovník Lidových novin Jan Macháček ptá předních českých ekonomů, analytiků a pedagogů, zda je Česko připraveno žádat velké reformy, nebo už jejich doba pominula. Česko se podle některých ke své škodě vzdalo velkých reformních úkolů – například v oblasti penzí. Je jejich doba pryč? Neměli bychom spíše žádat zlepšování vládnutí?

Podle mého názoru by čeští političtí reprezentanti měli v první řadě především konečně občany přestat strašit apokalyptickými scénáři a potřebou domnělých velkých reforem. To platí i v případě penzijního systému. Ten je vzhledem ke svému včlenění do státního rozpočtu neotřesitelný, vždy je vybaven dostatečnými zdroji. Mluvit o tom, že v takto nastaveném systému v budoucnu nebudou prostředky na výplatu starobních důchodů, znamená tvrdit, že v budoucnu nebude existovat státní rozpočet a stát nebude mít žádné příjmy. A to není pravda. Diskuze však může být vedena o nejrůznějších parametrických změnách v jeho nastavení.

Daleko zásadnější úkol, který stojí před novou vládou, vidím ve vydefinování pořádné hospodářské strategie státu, na kterou Česká republika čeká desítky let. Jde o nastolení debaty o změně hospodářského modelu země. Více než dvě desetiletí se zde vypořádáváme s odkazem transformační politiky devadesátých let postavené na podhodnoceném kurzu koruny a ceně práce hluboko pod její produktivitou. Je na čase si ujasnit, jestli v tom chceme pokračovat, zda chceme nadále být takzvaně low-cost economy, nebo to toužíme změnit. S tím samozřejmě souvisí i postoj k průmyslu 4.0 a k celé koncepci společnosti 4.0. Současná vláda přijala celou řadu koncepčních dokumentů a na budoucí vládě bude uvést je v život. Popsány byly stohy papírů, je čas převést teorii do praxe.

zdroj: https://www.cssd.cz/media/cssd-v-mediich/nestrasme-apokalyptickymi-scenari/