Milan Chovanec: Sociální demokracie se musí otevřít a dát šanci novým lidem

Milan Chovanec: Sociální demokracie se musí otevřít a dát šanci novým lidem

Mimořádný sjezd ČSSD se uskuteční 18. února 2018 v Hradci Králové, rozhodlo jasnou většinou předsednictvo strany. Schválilo také rozpočet na příští rok, jehož návrh počítá s vyrovnaným hospodařením.

„Sociální demokracie prochází složitým obdobím a my jsme připraveni ho velmi rychle a efektivně řešit,“ uvedl statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec. I proto se Ústřední výkonný výbor ČSSD sejde už 19. listopadu, tak aby se mimořádný sjezd mohl uskutečnit v nejbližším možném termínu. Vzhledem k tomu, že předsednictvo odmítlo přímou volbu předsedy, sjezd proběhne v únoru příštího roku.

„Je potřeba veřejnosti říct, jakým směrem se bude strana ubírat. Na tomto sjezdu by se měly změnit i stanovy, je potřeba je trochu ‚provětrat‘, abychom byli stranou rychlejší, akceschopnější a modernější,“ dodal statutární místopředseda Chovanec.
Předsednictvo zároveň jednomyslně požádalo poslanecký klub ČSSD, aby jeho členové v Poslanecké sněmovně podpořili návrh státního rozpočtu tak, jak byl schválen vládou Bohuslava Sobotky.

Dále se předsednictvo také zabývalo rozpočtem sociální demokracie na rok 2018. Rozpočet je vyrovnaný, počítá jak s příjmy, tak s výdaji ve výši 137 milionů korun. „ČSSD je připravená dostát všem svým finančním závazkům. Je stranou stabilizovanou a má dostatek prostředků na to, aby mohla fungovat i v příštích měsících a letech,“ dodal k tématu rozpočtu Milan Chovanec.

zdroj: https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/m-chovanec-socialni-demokracie-se-musi-otevrit-a-dat-sanci-novym-lidem/