Pavel Svoboda : „Projekt má pomoci vrátit se duševně nemocným lidem domů“.

Pavel Svoboda : „Projekt má pomoci vrátit se duševně nemocným lidem domů“.

Bezmála sto poskytovatelů sociálních služeb se sešlo ve středu 25. října multimediálním sále Krajského úřadu LK se zástupci odboru sociálních věcí náměstkem hejtmana LK Pavlem Svobodou nad dvěma již rozběhnutými projekty. Jejich cílem je rozšířit sociální služby kraji tak, aby bylo umožněno mnohým lidem duševními chorobami kombinovanými vadami vrátit se z prostředí ústavů domů zde žít plnohodnotnější život.

 Oba projekty by za pomoci obcí poskytovatelů sociálních služeb měly také pomoci osobám s mentálním postižením najít uplatnění na trhu práce. Liberecký kraj má v projektech zejména řídící metodickou funkci. Postará se o zmapování situace, školení konkrétních pracovníků v sociálních službách, pokrytí terénními službami ty regiony, v nichž chybí, anebo také podporu samostatného bydlení.
„Větší z obou projektů, nazvaný Podpora rozvoj služeb komunitě pro osoby se zdravotním postižením Libereckém kraji, je jeden největších našich projektů. Díky němu budou moci lidé s duševními nemocemi kombinovaným postižením žít ve svém domácím prostředí vést život podobný tomu, jaký žijí zdraví lidé. Projekt jim má pomoci začlenit se do společnosti,“ zdůraznil Pavel Svoboda. „Všichni víme, jak je to pro tyto lidi důležité. že vědomí, že je společnost potřebuje že nimi počítá, může zlepšit jejich zdravotní stav,“ dodal.

Projekt „Podpora rozvoj služeb komunitě pro osoby se zdravotním postižením Libereckém kraji“ byl zahájen 1. ledna letošního roku. Jeho ukončení je naplánováno na konec dubna roku 2020. Náklady činí téměř 125 milionů korun. Větší část hradí Evropská unie, část přidává stát Liberecký kraj.