Úřad práce ČR pomůže zájemcům  v Praze s výběrem  vhodné školy

Úřad práce ČR pomůže zájemcům v Praze s výběrem vhodné školy

Jak si vybrat nejvhodnější studijní obor, jaká povolání mají největší šanci na trhu práce nebo jak se zorientovat v bohaté nabídce středních škol. I s tím pomůže Úřad práce ČR návštěvníkům už 22. ročníku přehlídky středního a vyššího odborného školství s názvem Schola Pragensis 2017 s mottem „Buď režisérem svého života“. Akci pořádá Hlavní město Praha ve dnech 23. – 25.2017 v Kongresovém centru na Vyšehradě.

 Schola Pragensis 2017 je určená žákům 8. a 9. tříd základních a speciálních škol, jejich rodičům, výchovným a kariérním poradcům, pedagogům i široké veřejnosti. Přehlídku mohou lidé navštívit ve dnech 23. – 24. 11. mezi 9.00 až 18.00 hodinou, v sobotu 25. 11. pak od 9.00 do 15.00 hodin.

Na místě budou i specialisté Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání z Krajské pobočky ÚP ČR pro hl. m. Prahu. Pomohou zájemcům nejen v rozhodování při výběru vhodného povolání a s orientací ve vzdělávací nabídce škol. Návštěvníci se od nich též dozvědí, o jaké obory a profese mají zaměstnavatelé největší zájem a jaké jsou jejich šance na získání práce, v případě konkrétního povolání. Pro lepší rozhodování jim může pomoci absolvování testu zájmové orientace.

„Velmi vítám aktivitu Krajské pobočky ÚP ČR pro hl. m. Prahu a všech partnerů. Nelze opomíjet také důležitost této akce pro naše klienty. Dostane se jim možnost získat řadu praktických a důležitých informací týkajících se dalšího  vzdělávání, zapojit  se do něj a zvýšit tak  své  šance na trhu práce.    V případě budoucích středoškoláků pak může mladé lidi nasměrovat  ke studiu nejvhodnějšího oboru,“ uvádí generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

„Vybraný obor by měl žáka nejen bavit, ale i vyhovovat jeho předpokladům, schopnostem a také by měl mít uplatnění na trhu práce. Jde o jeden z nejdůležitějších kroků v životě mladého člověka, a proto je třeba nebrat volbu vhodné školy či oboru na lehkou váhu,“ doplňuje ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR pro hl. m. Prahu Blanka Havlík.

Schola Pragensis patří mezi hojně navštěvované akce. Mezi příchozími jsou nejen jednotliví budoucí středoškoláci, ale také celé třídy. Zájemci se dozví podrobnosti o přijímacích zkouškách, profilu absolventa zvoleného oboru či o nabídce mimoškolních aktivit. Zástupci více než 130 středních škol budou připraveni odpovídat na dotazy týkající se studijního oboru, samotné školy nebo třeba mimoškolních aktivit. Předvedou také výrobky svých žáků a budoucích absolventů. Kromě středních a vyšších odborných škol se na veletrhu představí také Národní technické muzeum nebo cechy kamnářů, klempířů a instalatérů. A návštěvníky čeká i bohatý doprovodný program včetně ohňostroje ve čtvrtek vpodvečer.

„K vidění budou ukázky řemesel, tanců, módní přehlídky  oděvních škol či chemické pokusy, zkrátka činností, které charakterizují zaměření a jedinečnost jednotlivých vzdělávacích zařízení a které mohou mladým lidem pomoci při výběru vhodného oboru,“ shrnuje vedoucí Oddělení zprostředkování a poradenství z Krajské pobočky ÚP ČR pro hl. m. Prahu Věra Prokopová.

zdroj: https://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2017/11/2017_11_22_tz_schola_pragensis_2017.pdf