Rada seniorů zhodnotila na půdě Libereckého kraje svou činnost

Rada seniorů zhodnotila na půdě Libereckého kraje svou činnost

Ke zhodnocení uplynulého období a plánu aktivit na další rok se sešla na Krajském úřadě Libereckého kraje v pátek 24. listopadu Krajská rada seniorů LK. Nad konferencí, které se zúčastnili také předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes a místopředseda Milan Taraba, převzal záštitu náměstek hejtmana LK pro resort sociálních věcí Pavel Svoboda. Ten také účastníky konference pozdravil osobně.

Konferenci moderovala předsedkyně Krajské rady seniorů LK Miroslava Palečková. Při výčtu nejdůležitějších akcí minulého období ocenila i to, že se sdružení seniorů začalo dostávat velké podpory od Libereckého kraje a náměstku hejtmana Svobodovi za to veřejně poděkovala. Současně byli v průběhu konference oceněni senioři, kteří patří k těm nejaktivnějším.

„Senioři, sdružení pod krajskou radou, berou podzim života jako další etapu, která má přes své nedostatky řadu předností. Je to například čas, jehož mají víc než lidé v produktivním věku. Dokážou ho naplnit zajímavými akcemi, výlety, vzděláváním, setkáváním se, zábavou. A tím se udržují v kondici,“ zdůraznil Pavel Svoboda. „Věřím, že se dočkáme doby, kdy si naše společnost bude víc vážit aktivně žijících seniorů. A že bude víc naslouchat jejich potřebám,“ dodal.

zdroj: http://pavelsvoboda.kraj-lbc.cz//n:24860/Rada-senioru-zhodnotila-na-pude-Libereckeho-kraje-svou-cinnost