Ondřej Veselý: „…..ovci“

Ondřej Veselý: „…..ovci“

K napsání tohoto, tentokrát velmi krátkého, blogu, mě inspiroval jeden mladý sociální demokrat. Neptal jsem se jej na svolení, a proto jeho jméno neuvedu. Nicméně si se svými kolegy ústně i písemně postesknul nad situací jejich organizace.

Stručně řečeno nastínil, že měli pocit, že se s nimi ústředí nekamarádí, protože jsou z kraje s nekamarádskou organizací pro vedení strany. Tak vyjeli za vedením, aby vše vysvětlili, a od té doby pro změnu mají pocit, že se s nimi nebaví jejich kraj, protože jsou spojení s vedením, ani vedení, protože má pořád pocit, že jsou spojení se svým krajem.

Sice to vypadá směšně, ale obávám se, že realita nás všech došla až tak daleko. Je sice běžné, že v každé straně jsou …ovci (pro méně zapojené „příznivci různých výrazných osobností dané strany“). Ale jakmile jsou mezi nimi budovány vysoké bariéry a jiný člen je odstrkován či dokonce ničen proto, že si dovolil bavit se s jinými …ovci, než jsou ti naši, jde o jasný začátek konce.

Aby bylo jasno, snažím se bavit se všemi …ovci a rozhodně ne proto, abych s nimi uzavíral spojenectví proti jiným …ovcům. Prostě mě zajímají různé názory, protože na každém je něco a jejich kombinací může vzejít to, co pro náš restart potřebujeme. A tak nějak naivně doufám, že bychom se o to mohli pokusit všichni. A pokud se budou ..ovci pokoušet vytvářet společný názor, máme vyhráno (napřed obrazně, pak třeba i fakticky).

A tak si dovolím vyzvat, abychom se na sebe nešklebili, protože jsme různí …ovci, ale naopak byli rádi za to, že jsme názorově pestří. A šklebili jsme se jako nelumpy jen na lumpy a těch se snažili zbavit. A pokud by to šlo bez médií, tak tím lépe.

zdroj: https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/ovci/