Jan Chvojka : „Transparentní pravidla pro lobbing jsou připravena“.

Jan Chvojka : „Transparentní pravidla pro lobbing jsou připravena“.

Lobbing by mohl v budoucnu podléhat regulaci, věcný záměr zákona pro jeho úpravu totiž schválila Legislativní rada vlády. Návrh počítá se zavedením veřejného registru lobbistů, tzv. legislativní stopou a registrem darů.

 „V mnoha zemích má lobbování pevně stanovené regule. Považuji za nepřijatelný stav, kdy Česká republika nemá pro lobbing transparentní pravidla a zároveň má nedobré zkušenosti s lobbingem bez pravidel. Přitom jde o jednoduchou věc, zveřejnění informací, kdo je lobbista, za koho lobuje a co navrhuje,“ uvedl k návrhu ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka a dodal: „Chci, aby skončila praxe obchodníků s teplou vodou a podivných našeptávačů pohybujících se po poslanecké sněmovně.“ Klíčové opatření regulace lobbingu v České republice počítá se zavedením veřejného registru lobbistů, do nějž se musí samostatný lobbista povinně zaregistrovat, případně to za něj udělá zaměstnavatel. Správcem registru bude některé z ministerstev nebo existující úřad. Lobbisté budou mít povinnost čtvrtletně podávat zprávy o lobbistické činnosti, za neplnění zákonem stanovených povinností bude možné ukládat sankce.

Pro zamezení anonymních změn v připravované legislativě bude připravená legislativní stopa. Státní zaměstnanci, veřejní funkcionáři a jejich odborné aparáty připravující legislativní návrhy budou mít povinnost uvádět k návrhům právních předpisů všechny osoby, které spolupracovaly nebo zasáhly do legislativního procesu.

V rámci centrálního registru oznámení podle zákona o střetu zájmů bude vytvořen registru darů, které v daném období přijali veřejní funkcionáři, finanční hodnota registrovaného daru bude snížena z 10 000 na 5 000 korun.

Věcný záměr zákona je připraven, bude na příští vládě, zda a jakým způsobem bude s návrhem dále pracovat.

zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/profily/JUDr-Jan-Chvojka-2178/clanek/Transparentni-pravidla-pro-lobbing-jsou-pripravena-82460