Michal Pícl: „Přestat snít a žvatlat“

Michal Pícl: „Přestat snít a žvatlat“

V novém vydání debaty Jana Macháčka se spolupracovník Lidových novin ptá předních českých ekonomů, analytiků a pedagogů, co soudí o aktuálních žhavých tématech ze světa ekonomiky a financí. Tento týden se debata vede nad tím, co můžeme udělat, abychom konečně dohnali Německo?

Kapitáni české transformace v devadesátých letech slibovali, že nejdéle do deseti let doženeme západní Evropu. Realita dnešních dnů však ukazuje, že to zřejmě nezvládneme ani za sto let. Více než dvě desetiletí se ČR vypořádává s odkazem transformační politiky, která byla postavena na podhodnoceném kurzu koruny a ceně práce hluboko pod její produktivitou, abychom byli konkurenceschopní v exportu a lákaví pro zahraniční investory. I přes deklaraci pouhé dočasnosti „berliček“ nízkých mezd pro českou ekonomiku jsme se o ně ani v novém tisíciletí nepřestali opírat.

Do dalších let nepomohla ani nepříliš povedená privatizace, která více než rozvojem nově nabytých podniků byla motivována velkými majetkovými přesuny a finančními spekulacemi. V následném kroku jsme si v rozvoji hospodářství a vzniku nových pracovních míst chtěli pomoci zahraničním kapitálem. Úřednická vláda premiéra Tošovského zavedla systém investičních pobídek. Ten desítky let bez výrazných zásahů využívaly jak levicové, tak i pravicové vlády k lákání všemožných investic za účelem posílení vlastní politické sebeprezentace. Takto nastavený hospodářský model založený na lákadlech nízkých mezd a daňových odpustků vedl k tomu, že naše hospodářství zmutovalo v takzvanou „low-cost economy“ – ekonomiku levné práce spojenou s enormně vysokým odlivem vyprodukovaného kapitálu do zahraničí.

Před námi nyní nestojí jen řečnická otázka, zda se tento ekonomický model vyčerpal. Musíme se věnovat daleko zásadnější otázce. Jakou roli v rámci mezinárodní dělby práce chceme do budoucna v Evropě hrát? Chceme v hospodářském modelu, který je typický spíše pro málo rozvinuté země pokračovat, nebo se posuneme dál. Cest je několik. V první řadě radikálně osekejme systém poskytování investičních pobídek, který je dnes přežitý. Pokračujme v transformaci Českomoravské záruční a rozvojové banky do formy investiční banky, která bude pomáhat českým malým a středním podnikům a investorům v získání výhodných úvěrů. Přetvořme Technologickou agenturu na průmyslově výzkumný ústav podle vzoru německého Fraunhofer-Institut. Přestaňme jen snít a žvatlat a začněme se věnovat ucelené hospodářské strategii ČR. Jinak se z marasmu levné práce nikdy nevyhrabeme.

zdroj: https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/m-picl-prestat-snit-a-zvatlat/