Významní ekonomové míří opět do Hradce Králové

Významní ekonomové míří opět do Hradce Králové

Posedmnácté přivítá Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové účastníky mezinárodní vědecké konference Hradecké ekonomické dny. Akce se bude konat ve dnech 5. a 6. února 2019 v prostorách Objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové (OSV UHK) v areálu Na Soutoku.

Po oficiálním slavnostním zahájení v Aule OSV zazní přednáška ekonoma Vladimíra Tomšíka, bývalého viceguvernéra ČNB a vedoucího kolektivu autorů publikace 100 let česko-slovenské koruny.  V tomto úvodním programovém bloku se také představí vzácný host, velvyslanec Izraele, Jeho Excelence Daniel Martin Meron.

Program celé konference je rozdělen do několika tematických skupin:  Finanční inovace, Společnost 4.0 a současné výzvy v makroekonomickém kontextu, Podniková ekonomika a management, Regionální rozvoj a agrobyznys, Moderní trendy ve firemní a veřejné správě, Matematické modely ekonomických systémů a Transfer technologií.

Hned první den konference nabídne všem zájemcům zajímavý Panel ČNB 100 let česko-slovenské koruny. Do Panelu se zapojí již zmíněný Vladimír Tomšík, který představí první kapitolu knihy 100 let koruny: Milníky měnové politiky. Dále vystoupí Oldřich Dědek, člen bankovní rady ČNB a bývalý národní koordinátor pro přijetí eura se zamyšlením nad přijetím jednotné evropské měny a debatu uzavře Jan Filáček, vedoucí referátu měnově-politické strategie a komunikace měnové sekce ČNB a také spoluautor publikace 100 let česko-slovenské koruny. Panel bude moderovat Markéta Fišerová, ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB.

V průběhu večerního společenského setkání se účastníci konference mohou těšit mimo jiné na vyhlášení nejlepšího příspěvku, jehož autor si odnese finanční ocenění od mezinárodního nakladatelství Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), se kterým je už druhým rokem navázána spolupráce.

Druhý den konference bude patřit tématům technologický transfer, ochrana duševního vlastnictví a komercializace. V úvodu sekce, která je organizována ve spolupráci s kanceláří transferu technologií Jihočeské univerzity, vystoupí například Martin Duda, člen předsednictva TA ČR (Technologická agentura ČR), s přednáškou Technologický transfer na univerzitách v České republice.  Celou sekci bude moderovat rektor Univerzity Hradec Králové, profesor Kamil Kuča.

„Letošní ročník konference považuji za významný zejména s ohledem na spolupráci, která se touto cestou rozvíjí mezi univerzitami jak v České republice, například s Jihočeskou univerzitou, tak v zahraniční, zejména s univerzitami ve Wroclawi a Krakově. Velmi si také vážím dlouhodobé spolupráce s Českou národní bankou, která již podruhé dala záštitu konání této konference,“ říká docentka Petra Marešová, hlavní organizátorka konference a dodává: „Já osobně se velmi těším jednak na úvodní zvané přednášky, ale právě tak na panel ke sto letům česko-slovenské koruny, který bude v režii ČNB a kam přijdou nejen účastníci konference, ale i odborná veřejnost. Jako posluchač nemohu minout ani sekci s názvem „Technologický transfer“, která nejblíže reflektuje letošní dané téma, tedy inovace.“

Můžete zanechat svůj komentář: