Přírodovědci z Univerzity Hradec Králové budou ostřelovat jabloně laserem, pomohou tak pěstitelům efektivně pečovat o sady

Přírodovědci z Univerzity Hradec Králové budou ostřelovat jabloně laserem, pomohou tak pěstitelům efektivně pečovat o sady

Za pomoci dronů, multispektrálních kamer a laserů vyvíjí přírodovědci z Univerzity Hradec Králové metodu, která usnadní pěstitelům starost především o sady, ale třeba i vinohrady. „Naším cílem je umět rychle a efektivně najít na velké ploše stromy ohrožené tzv. dusíkatým stresem, tedy přebytkem nebo nedostatkem dusíku, který by jim zabránil ve správném růstu a vývoji plodů,“ popisuje Jan Šlégr, který celý výzkum financovaný Technologickou agenturou ČR (TA ČR) vede.

Využijí k tomu obrazy nasnímané různými druhy kamer: multispektrálními, monospektrálními, případně fotodiodami, které se umístí na drony: „Listy stromů budeme laserovými paprsky ‚ostřelovat‘ a na základě vlnové délky zachycené kamerou se vytvoří obraz k další analýze,“ vysvětluje Šlégr.

Sesbírané obrazy poté podrobí dalšímu zkoumání a vyvinou algoritmy, které v závislosti na typu kamery vyhodnotí stav rostliny. Ze získaných dat je pak možné např. monitorovat výnos a vývoj plodů či zda má rostlina dostatek vody.

Vědci musí také navrhnout nové způsoby, jak umístit na drony lasery a kamery. „V současnosti pracujeme na prvních prototypech. V úplných začátcích experimentu se ale budeme držet doslova při zemi – než otestujeme pomocí dronů jabloně, vyzkoušíme kamery nejprve na jahodnících,“ uzavírá Jan Šlégr.

Projekt TA ČR Zéta pro mladé výzkumníky do 35 let s názvem Návrh nedestruktivních metod na analýzu dusíkatého stresu v ovocnářství uspěl v hodnocení TA ČR na 13.–14. místě ze 400 podaných. Odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové na něm pracují společně s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským v Holovousech, se kterým je pojí úspěšná spolupráce z předchozích projektů.

doc. Jan Šlégr, Ph.D. (*1986)

Zaměřuje se na měření fyzikálních veličin a vývoj komplexních senzorických systémů a didaktiku fyziky a fyzikální experimenty ve výuce. Podílí se na řadě projektů Technologické agentury ČR, například na projektu Smart Vet, kde vyvíjí systém sledování životních funkcí zvířecích pacientů na veterinárních klinikách. Je také řešitelem projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání PERSONMED – Centrum rozvoje personalizované medicíny u věkem podmíněných onemocnění.

Jan Šlégr (34) působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové, kde v roce 2019 úspěšně ukončil habilitační řízení (titul docent) v oboru Didaktika fyziky.

Kromě toho je aktivním popularizátorem vědy – pravidelně se účastní vzdělávací akce Hrajme si i hlavou (organizované Přírodovědeckou fakultou UHK), přednáší v rámci Noci vědců a je častým hostem rozhlasových rozhovorů na téma astrofyzika a vesmír.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.