Ve vedení na následující čtyři roky: rektor Kuča a děkan Vaníček převzali jmenovací dekrety

Ve vedení na následující čtyři roky: rektor Kuča a děkan Vaníček převzali jmenovací dekrety

Po včerejším oficiálním jmenování se funkcí chopili „staronový“ rektor Univerzity Hradec Králové (UHK) Kamil Kuča a děkan Pedagogické fakulty UHK (PdF UHK) František Vaníček. Mandát v čele univerzity, resp. fakulty, jim potrvá do roku 2024.

Jmenovací dekret rektora Kamil Kuča obdržel na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy od ministra Roberta Plagy, kterého doprovodil náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček. První funkční období jsem věnoval s kolegy na univerzitě zejména rozvoji vědeckých aktivit a internacionalizace, což se dle dostupných ukazatelů daří. Nyní se pouštíme hlavně do péče o naše zaměstnance, i když stále probíhající koronavirová krize nám hned v úvodu vzala možnost slíbeného navyšování tarifních platů. Jmenovací dekret z rukou ministra Plagy je pro mě závazkem vést Univerzitu Hradec Králové podle programu, který jsem představil Akademické obci UHK,“ říká po setkání se zástupci z MŠMT nově jmenovaný rektor UHK Kamil Kuča a dodává:„Velkou pozornost také budeme věnovat výuce a jejímu zkvalitňování“.

„Jednání s panem ministrem Plagou a náměstkem Dolečkem je vždy velmi příjemnou záležitostí. Oba vážené pány jsem u této příležitosti moc rád pozval do Hradce Králové,“ komentoval převzetí jmenovacího dekretu podepsaného prezidentem a premiérem profesor Kuča. Do pozice rektora UHK je jmenován s účinností od 1. července 2020.

V rámci druhého funkčního období budou mezi nejvýraznější univerzitní projekty bezpochyby patřit rekonstrukce Filozofické a Pedagogické fakulty na náměstí Svobody. „Rád bych se také následující čtyři roky zaměřil na intenzivnější spolupráci s městem Hradec Králové a Královéhradeckým krajem. Například v otázce pozemků v areálu Na Soutoku je třeba najít s městem rychle společnou řeč,“ uzavírá Kuča.

Stejně tak dnes jmenovací dekret převzal a v čele největší fakulty Univerzity Hradec Králové bude další čtyři roky stát její dosavadní děkan František Vaníček. Toho do funkce dnes jmenoval právě rektor UHK Kamil Kuča. Během dopoledního jmenování za přítomnosti předsedy Akademického senátu Pedagogické fakulty UHK Michala Chrobáka děkan František Vaníček předeslal: „Nyní se chci zaměřit na akceleraci dalšího rozvoje fakulty. Po prvním období, které bylo charakterizováno především úspěšnou snahou o navýšení doslova ostudných mezd zaměstnanců fakulty, přichází čas soustředěného dalšího posunu v oblasti kvality ve vzdělávací i tvůrčí činnosti.“

„Mezi hlavní priority mé práce tak bude patřit podpora dalšího kvalifikačního růstu akademických pracovníků, zkvalitňování výuky, udržení stávajících studijních programů, podpora vzniku nových především doktorských studijních programů a cílená podpora vědy, výzkumu a umění,“ shrnul Vaníček.

Fakultu pod jeho vedením čeká také řada investičních akcí: „Vedle zásadních úkolů na poli pedagogickém i tvůrčím se chystá především rekonstrukce historické budovy děkanátu pedagogické fakulty na náměstí Svobody a mnoho dalších drobnějších akcí. Důležité je totiž zlepšovat právě zázemí a podmínky pro studenty i zaměstnance,“ zdůraznil Vaníček a uvedl, že „naši fakultu nepředstavují pouze budovy, tvoří ji především lidé. Rád bych proto zohlednil potřeby studentů i zaměstnanců. Spokojení a motivovaní členové akademické obce jsou klíčem k úspěchu fakulty.“

 Na závěr děkan Vaníček ještě uvedl, že „hlavním poslání pedagogické fakulty je příprava budoucích učitelů. Tato společenská priorita však stále potřebuje další zkvalitňování a větší podporu. Nesmíme usnout na vavřínech. Přestože se nemalé již podařilo, mnoho úkolů a výzev fakultu ještě čeká.“

* prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

Vojenský chemik s profesním zaměřením na toxikologii, vysokoškolský pedagog a od roku 2016 je v pořadí pátým rektorem Univerzity Hradec Králové. Před výkonem mandátu rektora na Univerzitě Hradec Králové působil jako prorektor pro tvůrčí činnost. Svou výzkumnou činností se zaměřuje zejména na armádní výzkum. Specializuje se na extrémně toxické látky, jako jsou novičoky. I díky tomuto zaměření působil jako proděkan pro vědu na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. V rámci svého výzkumu založil v hradecké Fakultní nemocnici Centrum biomedicínského výzkumu a Centrum transferu biomedicínských technologií.

* doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.

Vystudoval hru na varhany na konzervatoři v Pardubicích a na Akademii múzických umění v Praze. Následně si svoje vzdělání doplnil na Akademii umění v nizozemském Utrechtu. Od roku 1995 jako docent vyučuje na Hudební katedře Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde mimo jiné založil nové studijní obory – chrámová hudba a hra na varhany. Od roku 2016 zastává funkci děkana Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Nadále vystupuje na mnoha sólových varhanních koncertech po celém světě. Vedle koncertní činnosti natočil celou řadu sólových CD.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.