Senior taxi jezdí dál! V červenci si přijďte pro novou průkazku!

Senior taxi jezdí dál! V červenci si přijďte pro novou průkazku!

Zanedlouho uplyne rok, během kterého po městě vozí náchodské občany starší 65 let a držitele průkazek ZTP, ZTP/P starší 18 let Městská doprava seniorů Náchod, známá také jako „senior taxi“. Služba se těší velké oblibě. V evidenci je téměř 600 přihlášených k jejímu využívání a každý měsíc odveze na požadované místo po Náchodě kolem stovky lidí, uskuteční se přibližně 300 jízd.

Dobrou zprávou je, že služba bude pokračovat i nadále a podmínky pro její využívání budou stejné, jako v minulém roce. Ve čtvrtek 2. července 2020 podepsali smlouvu o jejím dalším provozování starosta Jan Birke a za Vodní záchrannou a dopravní službu s.r.o. pan Vratislav Vrábel.

V červenci si tedy nezapomeňte vyzvednout na MěÚ Náchod (Zámecká 1845, č. kanceláře 2.09) novou průkazku, která bude platit od srpna 2020 do července 2021!

Podmínky využití služby:

Průkazku na využití služby může získat každá fyzická osoba, která je na území města Náchoda hlášena k trvalému pobytu a dosáhla věku nejméně 65 let nebo osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní průkaz ZTP, ZTP/P. Městská doprava seniorů Náchod je provozována na území města Náchoda včetně jeho příměstských částí. Tato místa jsou rozdělena do dvou zón:

Zóna I – Náchod, Babí u Náchoda, Staré Město nad Metují, Běloves, Bražec, Malé Poříčí, Lipí u Náchoda
Zóna II – Jizbice u Náchoda, Dobrošov, Pavlišov

Přepravné je stanoveno ve výši 25 Kč včetně DPH za jízdu v jednom směru v zóně I a 30 Kč včetně DPH za jízdu v jednom směru ze zóny II a obráceně. V každém měsíci je možné uskutečnit 8 jednosměrných jízd. Služba je k dispozici každý pracovní den v době od 7:00 do 22:00, v sobotu od 8:00 do 22:00, v neděli a ve dnech státního svátku či pracovního volna od 8:00 do 17:00 hodin.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.