Memorandum o spolupráci má pomoci rozvoji sportovní infrastruktury v ČR

Memorandum o spolupráci má pomoci rozvoji sportovní infrastruktury v ČR

V pondělí 20. července došlo k slavnostnímu podepsání Memoranda o spolupráci mezi Národní sportovní agenturou, Českým vysokým učením technickým v Praze, Českou Komorou Architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Signatáři memoranda se budou podílet na přípravě technokraticky objektivních materiálů, které budou sloužit jako podklad pro rozvoj sportovní infrastruktury v České republice.

„Podepsání memoranda je první krok k tomu, aby se diskuze z posledních měsíců staly oficiálními. Agentura chce nastavit pravidla financování sportu co nejlépe a s tím souvisí i financování sportovišť, které chceme uchopit odborně. Máme plány, ale chceme investovat správně a za co největší odborné podpory. Tímto ztvrzujeme spolupráci. Zatím jsme za začátku, když na podzim budeme vypisovat naše dotační programy, které chceme co nejefektivněji zacílit,“ řekl k podpisu předseda agentury Milan Hnilička.

Slavnostního podpisu, který proběhl v budově rektorátu ČVUT v pražských Dejvicích, se zúčastnil kromě Milana Hniličky ještě předseda ČKA Ing. arch. Jan Kasl, předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček a rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

„Věřím, že NSA pomůže rozvoji sportu v České republice. Na ČVUT máme samozřejmě sportovce, ale hlavně odborníky, kteří mohou pomoci se standardizací sportovní infrastruktury. Doufám, že se podaří vytvořit plán díky kterému ušetříme a budeme mít krásné sportoviště, které nám pomohou ke skvělým výsledkům,“ uvedl rektor jedné z předních českých vysokých škol Vojtěch Petráček.

Spolupráce bude zaměřena zejména na strategické (územně plánovací) koncepce určené pro posouzení potřebnosti sportovních staveb v území, definovaném počtu rezidentů a spádovosti regionu. Zaměřovat se ale má i na technické koncepce a standardy, kladoucí důraz na soudobé trendy, typologie a navrhování sportovních staveb. Signatáři spolu budou komunikovat také pilotní projekty typových sportovních staveb a víceúčelové využití sportovních staveb a jejich kapacit v čase.

„V oblasti sportovní infrastruktury máme tři zásadní oblasti. Zaprvé je důležité dobře stavby umístit, protože ne všechna sportoviště jsou umístěna správně a tam naše komora slibuje velkou pomoc. Zásadní je samozřejmě také standardizace, kde je potřeba vytvořit vzory sportovních staveb, které můžeme částečně okoukat ze západu. Třetí oblastí jsou nové stavby, kde by komora ráda pomohla v tvorbě modelového sportoviště včetně větších areálů a komplexních sportovišť. Těším se na spolupráci v tomto projektu,“ řekl předseda České Komory Architektů Jan Kasl.

Memorandum je uzavíráno na dobu neurčitou, přičemž nabývá platnosti a účinnosti od 20.července. „Děkujeme za pozvání k memorandu, budeme rádi spolupracovat a doufám, že se to povede,“ dodal na závěr předseda ČKAIT Pavel Křeček.

zdroj: https://www.agenturasport.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.