Hejtman Štěpán: Je potřeba se o barokní skvost postarat

Hejtman Štěpán: Je potřeba se o barokní skvost postarat

Hejtman Jiří Štěpán žádá ministerstvo kultury o zajištění ochrany vzácné barokní památky Braunova Betléma u Hřibojed na Královédvorsku. Sochařské dílo z 18. století vytesané z rostlé skály a zakomponované do přírodní krajiny čeká revitalizace. Spolu s tím by se mělo upravit i nejbližší okolí pro návštěvníky.

„Prioritou v otázce Braunova Betléma je především jeho záchrana, protože jde o mimořádné barokní dílo, ať už díky pozoruhodné koncepci či díky umělecky mimořádně kvalitnímu provedení Matyáše Bernarda Brauna. Jako celek nemá obdoby u nás ani ve Střední Evropě,“ říká hejtman kraje Jiří Štěpán, který za účelem záchrany vzácné historické památky provedl celým areálem Braunova Betléma v Novém lese u Kuksu ministra kultury Lubomíra Zaorálka.

Ministerstvo kultury s Národním památkovým ústavem (NPÚ) připravuje investiční záměr, který bude řešit Braunův Betlém z hlediska ochrany památky i z hlediska odpovídajícímu zázemí pro turisty. Finanční prostředky ze strany ministerstva jsou již připraveny a s přípravnými pracemi se má začít na podzim tohoto roku.

„Koncem září začne průběžné čištění soch od mechů, lišejníků a jiných biologických nečistot. Tento krok se jeví jako nejvhodnější a vyplývá z výsledků vědecko-výzkumného projektu, který podpořilo ministerstvo kultury. Studenti z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli začnou sochy opět čistit a pomohou k  tomu, abychom co možná nejdéle mohli krásu Braunova Betlému obdivovat,“ upřesňuje hejtman Štěpán a dodává, že chce bezodkladně iniciovat další jednání mezi ministerstvem, NPÚ, městem Dvůr Králové nad Labem a obcí Hřibojedy kvůli soše poustevníka Juana Garina. Skulptura totiž patří obci Hřibojedy, která nemá dostatečné finanční prostředky na její ochranu.

Stejné majetkoprávní záležitosti se týkají sochy ovečky, která je v majetku města Dvůr Králové nad Labem. „Do budoucna je zcela zásadní, aby došlo k scelení majetku v rámci celého areálu Braunova Betléma. Toto území musí být řešeno jako celek, což obnáší nejen opravu soch, ale i úpravu okolního turistického zázemí, které se rozkládá i na lesních pozemcích,“ doplňuje hejtman Štěpán.

 Návštěvníci mohou v současnosti po areálu Kuksu a Braunova Betlému cestovat časem. Kraj totiž inicioval vytvoření mobilní aplikace se společností More.is.More, s jejíž pomocí mohou turisté vidět dílo Matyáše Brauna v jeho původní podobě z 18. století.

Hlavní reliéf reálného Braunova betléma jsme naskenovali s přesností 0,2 milimetru. Díky tomu máme zcela detailně zachycen aktuální stav památky, a to s maximální přesností. Při vytváření této aplikace jsme využili dřevěný model Braunova Betléma, jehož autorem je řezbář ze Dvora Králové nad Labem Leoš Pryšinger. Náš kraj je v rámci České republiky lídrem ve využívání rozšířené reality při prohlídkách a ochraně památek,“ upozorňuje hejtman Štěpán. Naskenovaná data zároveň poslouží pro dokumentaci stavu památky do budoucna.

Aplikace prostřednictvím chytrého mobilního zařízení zobrazuje podobu barokního sousoší z doby jeho vzniku a její uživatelé se v ní také dočtou zajímavé informace o jeho minulosti i o samotném autorovi – sochaři Bernardu Braunovi. Aplikace je dostupná v několika světových jazycích a částečně tak nahrazuje tištěné brožury.

Braunův Betlém je sochařské dílo z období baroka z 18. století. Jedná se o skupinu soch a reliéfů vytvořených proslulým barokním umělcem Matyášem Bernardem Braunem. V roce 2001 byl betlém vyhlášen národní kulturní památkou a zařazen na indikativní seznam dědictví UNESCO, díky čemuž se může ucházet o zapsání na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Můžete zanechat svůj komentář: